Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Ma 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach menedżerskich i zarządczych zarówno w firmach polskich, jak i międzynarodowych koncernach. Obecnie pełni funkcję prezesa PNO Consultants i partnera zarządzającego w PNO CEE, największej europejskiej firmie doradzającej w ubieganiu się o dotacje. Od 2001 r. zajmuje się konsultingiem biznesowym, a od 2005 r. doradzaniem przedsiębiorcom w skutecznym pozyskiwaniu funduszy z unijnych i krajowych źródeł publicznych. Wspiera inwestorów korzystających z ulg podatkowych w SSE.

Jego zainteresowanie konsultingiem i dziedziną funduszy publicznych miało swój początek w 2004 r. Od tamtej pory poszerza swoją wiedzę w tej dziedzinie, doradzając spółkom globalnym i MSP działającym na rynku Europy Środkowej. Na przestrzeni tych lat skutecznie wspierał klientów z branż: finansowej, telekomunikacyjnej i lotniczej, jak również wydobywczej, farmaceutycznej i innych z grupy szybko zbywalnych (FMCG). Ponadto odpowiadał za zarządzanie, audyty oraz kontrole instytucji wdrażających projekty UE. Obecnie wspiera klientów przede wszystkim w zakresie funduszy strukturalnych, brukselskich programów unijnych, m.in. LIFE+, CIP-ECO-INNOVATION, Marco Polo, TEN-T, TEN-E, Eureka, Eurostars, jak i innych programów europejskich, w tym narodowych projektów transportowych, Partners for Water. Współpracuje też z instytucjami finansowymi, m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Mgr inż. Tomasz Hoffmann wraz z zespołem specjalistów PNO pozyskali ponad 1 mld zł dotacji z różnych projektów UE dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych w Polsce.

Procesem pozyskiwania funduszy zajmuje się kompleksowo: od analizy i wyszukania dotacji oraz innych form pomocy publicznej, po budowę konsorcjum, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, jak również rozliczenia przyznanej dotacji. Współpracując z przedsiębiorstwami i instytucjami przy realizacji projektów zarówno biznesowych, jak i naukowych o skali międzynarodowej, czuje się współodpowiedzialny za sukces prowadzonych przedsięwzięć.

hp