Na Zamku Królewskim w Warszawie 15 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Główną nagrodę w kategorii „Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” zdobył Instytut Technologii Elektronowej z Warszawy za kwantowe lasery kaskadowe do detektorów wykrywających śladowe ilości substancji chemicznych (zastosowanie medyczne i ekologiczne). Wyróżnienia przyznano firmom Braster SA (tester do wczesnego wykrywania raka piersi), Apeiron Synthesis Sp. z o.o. (katalizatory metatezy olefin), Michałowi Mikulskiemu (egzoszkielet ramienia), Fundacji Linum (nowy opatrunek Lenplast), Solar Energy SA (moduł fotowoltaiczny z ogniw krzemowych współpracujący z kolektorem cieplnym), Politechnice Łódzkiej (Instytut Elektroniki) – za interfejs wizyjno-akustyczny dla niewidomych. W kategorii „Wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” nagrodę główną zdobyła PPHU Akpil i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania za kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi adapterami roboczymi, wyróżnienie – Huettinger Electronic Sp. z o.o. za zasilacze magnetronowe do zastosowań solarnych.

W kategorii „Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” nagroda przypadła ICSO Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu oraz ZACHEM-owi z Bydgoszczy za nową generację technologii epichlorohydryny i biogliceryny. (Jednocześnie nagroda specjalna w konkurencji „eCO2 innowacja”). Wyróżnienie otrzymał Instytut Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej za technologię hybrydową wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie. Technologią przyszłości w fazie wdrożeniowej zostało wytwarzanie aktywnej substancji alfacalcidol do leczenia schorzeń układu kostnego z Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie.

Z okazji XV edycji PARP uhonorowała wielokrotnych laureatów nagrodą specjalną „Kryształowa Piramida Innowacyjności”. Otrzymały ją: ICSO Blachownia, Instytut Farmaceutyczny, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Instytut Techniki i Apartury Medycznej ITAM, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Technologii Elektronowej, Transition Technologies SA, Vigo System SA. Liderem okazał się Instytut Farmaceutyczny, który w Konkursie otrzymywał nagrody aż 6-krotnie.

jaz