Technik ogrodnik, inżynier rolnik po WSR w Lublinie, z dużymi sukcesami wykonujący ten pierwszy zawód. Ponad 50 lat temu w Końskowoli na Lubelszczyźnie zorganizował jedną z najbardziej znanych w kraju i na świecie szkółek roślin ozdobnych. Była ona laureatką wielu prestiżowych nagród, m.in. nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Jednak największą satysfakcję ma z podziękowań otrzymanych za przekazane rośliny dla szkół i organizacji charytatywnych, m.in. od prowadzącej walkę z rakiem pod hasłem „Jedna róża za jedno życie”. Rośliny ozdobne ze szkółki Kurowskich zdobią najbardziej znane polskie miejsca pamięci narodowej i polskie szkoły na Wschodzie.

Działalność charytatywna to jedna z wielu pasji Lucjana i Grzegorza (syn, obecnie szef firmy) Kurowskich. Kolejne to fotografia, kolekcjonerstwo, historia i turystyka. Jest twórcą jednego z najpopularniejszych i największych katalogów roślin w polskim internecie i twórcą prywatnego muzeum łączącego archeologię z techniką szkółkarską i dla wsi, które odwiedzają wycieczki z kraju i zagranicy. Obecnie pracuje nad książką o drzewach i krzewach iglastych. Współzałożyciel m.in. Związku Szkółkarzy Polskich, działacz SITO. Jest autorem wielu artykułów, prelekcji, wykładów i audycji o roślinach w Radiu i Telewizji.

Inż. Lucjan Kurowski to konstruktor oryginalnych maszyn i twórca wielu nowych odmian roślin ozdobnych, w tym znanego na świecie berberysu Thunberga o nazwie „Maria”.

Urodził się 80 lat temu. Liceum Ogrodnicze ukończył w Pruszczu Gdańskim i otrzymał nakaz pracy w bydgoskich PGR-ach, ze zmianą do Zakładu Badawczego Instytutu Sadownictwa w Pożogu. W 1957 r. ukończył WSR w Lublinie. Po zakupie niewielkiego areału gruntów w Końskowoli, wraz z żoną Marią zaczynają (1960 r.) tworzyć przyszłą firmę „Szkółki Kurowscy”. Prowadzą ją: Lucjan, Grzegorz i Jakub (wnuk). To 37-hektarowa szkółka z zapleczem handlowym i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Około 70% produkowanego materiału jest eksportowana do 18 krajów.

hp