Inżynier zootechniki po SGGW, naukowiec – praktyk związany z Zootechnicznym Zakładem Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej (Kujawy) Instytutu Zootechniki w Krakowie. Swoimi pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi owczarstwa przyczynił się do zmiany użytkowania owiec w Polsce w kierunku mięsno-mlecznym oraz poprawy jakości polskiej jagnięciny. Jest współtwórcą nowej rasy owiec, tzw. merynofina. Ma na swoim koncie ponad 500 publikacji, w tym jest współautorem kilku podręczników z zakresu owczarstwa. Współpracuje z kilkoma instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą. Wykonuje ekspertyzy dla FAO.

Prof. dr hab. inż. Bronisław Borys po ukończeniu studiów (1969 r.) dwa lata praktykował w warmińsko-mazurskich PGR-ach. Od 1971 r. jest związany z ZZD w Kołudzie Wielkiej. Pracował na różnych stanowiskach, wiele lat w zespole prof. Macieja Osikowskiego. W 1979 r. został doktorem, a w 1999 r. doktorem habilitowanym, przedstawiając pracę pt. „Produkcyjność oraz niektóre aspekty efektywności ekonomicznej przy mięsno-mlecznym użytkowaniu owiec mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi”. Od 2006 r. jest profesorem zwyczajnym.

W latach 1996-2004 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ZZD Kołuda Wielka ds. nauki. Organizował i nadzorował wówczas pracę zespołów zarówno w Dziale Hodowli Gęsi, jak i w Dziale Hodowli Owiec.

Po 2000 r. kierował zespołami realizującymi 7 tematów statutowych i 2 projekty badawcze KBN. Razem z zespołem współpracowników ZZD Kołuda Wielka, Instytutu Zootechniki w Balicach, Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie oraz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy uzyskał w Komitecie Badań Naukowych finansowanie 5 projektów badawczych, z których w 3 był kierownikiem, a w 2 jednym z głównych wykonawców. W realizacji innych 2 projektów uczestniczył jako wykonawca naukowy. Jest kierownikiem tematu statutowego w projekcie badawczym „Biożywność” oraz głównym wykonawcą naukowym w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki.

hp