GOSPODARKA

Wodny minimalizm

Zmaganie się dwóch postaw w stosunku do gospodarki wodnej: biernej i aktywnej trwa od lat. Ostatnio przeważa strona bierna, tzn. zainteresowanie wodami pod kątem ich czystości oraz zagrożenia powodziowego, jakie stwarzają. Czy to się zmieni?

Zygmunt Jazukiewicz

Mała rewolucja?

Ustawa Prawo Wodne została przyjęta w 2001 r. Dotychczasowe zmiany okazały się niewystarczające, Ministerstwo Środowiska przedłożyło więc w czerwcu 2012 r. do konsultacji projekt zmian, które oznaczają małą rewolucję.

Najważniejsza nowość to rozdzielenie kompetencji, co do inwestycji i utrzymania mienia Skarbu Państwa od funkcji administracyjnych i planistycznych. W celu finansowania gospodarki wodnej ze środków publicznych mają powstać dwie nowe „osoby prawne”. Kompetencje organów samorządowych w zakresie utrzymania wód oraz zarządzania mieniem skarbowym mają być wzmocnione.

jaz

INŻYNIER

Woda na naszym podwórku

Z Tomaszem KOZŁOWSKIM, psychologiem specjalizującym się w interwencji kryzysowej, rozmawia Irena Fober.

O powodziach prawie wszystko

Powodzie ciągle są poważnym problemem dla państw Europy. Każdy kraj unijny ma swoje ciekawe doświadczenia walki z tym żywiołem, każdy też jest zobowiązany do wprowadzania kilku dyrektyw UE związanych z gospodarką wodną, w tym Dyrektywy Powodziowej. W celu wymiany tych doświadczeń Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF) wspólnie z Wrocławską Radą Federacji SNT-NOT oraz Stacją Naukową PAN w Paryżu zorganizowały międzynarodowe Sympozjum „Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej” (Paryż-Orlean, marzec 2012 r.).

oprac. jaz

Dialogi Wisła-Loara

W trakcie Sympozjum „Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej” najwięcej prezentacji francuskich było poświęconych działaniom przeciwpowodziowym w zlewni Loary, gdzie jest realizowany ważny dla Francuzów program „Plan Loire Grandeur Nature” (PLGN). Z tego powodu ważna część sympozjum odbyła się w Orleanie.

jaz

Wysoka Fala

Czy tego lata, podobnie jak rok temu, będziemy świadkami powodzi? Pozostaje być optymistą i mieć nadzieję, że nie. Niestety, anomalie pogodowe uświadamiają, że przyjdzie rok, w którym znowu przypłynie wielka fala, a wtedy stuletnia lub tysiącletnia woda po raz kolejny przeleje się przez wały.

fi

II stopień na Dolnej Wiśle

Siarzewo na wysokości Zielonej Kępy, na 708 km Wisły, jako najlepsze miejsce do budowy II stopnia z elektrownią wodną i spełniające cele programu inwestycyjnego ENERGA Wisła, wskazali eksperci pracujący na zlecenie inwestora, który o wybranej lokalizacji poinformował 4 czerwca.

Jerzy Bojanowicz

Siła francuskiej hydrotechniki

Podparyska miejscowość Chatou przez wiele dziesięcioleci kojarzona z „wyspą impresjonistów”, ma też i inne, naukowe oblicze. W naukowej rozprawie polskiego badacza napotkałem przypadkowo lakoniczne podziękowanie: „Algorytm i program numeryczny powstał we współpracy z Laboratoire National d’Hydraulique EDF, Chatou, Francja w ramach umowy naukowej IMP PAN i EDF nr 2L9805/AEE1931”.

Marek Bielski

Woda wielkiej łzy

Ten ląd o kształcie łzy ma wiele nazw. A więc Cejlon (z języka palijskiego, dziś używanego już tylko przez mnichów z buddyjskiej tradycji theravady) od Sihalam – krew lwa. Dzisiaj Sri Lanka, czyli czcigodna wyspa.

Irena Fober

W CBT o nowych trendach

Coraz wyraźniej widać, jak bezpieczeństwo maszyn i urządzeń staje się ważnym czynnikiem normalizacji technicznej, wzmacniającym też znaczenie i autorytet organizacji inżynierskich.

jaz

Nie bójmy się uprzywilejowania

Z mgr. inż. Tadeuszem FRANASZKIEM, nowo wybranym prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, rozmawia Henryk Piekut.

V „Młody Innowator”

Jako że nic wielkiego nie powstaje od razu, Konkurs FSNT-NOT „Młody Innowator” (pod patronatem MEN, FSNT-NOT i naszej redakcji) także zaczynał skromnie, ale V już edycja (rozstrzygnięta 21 czerwca) pokazała, że spotkał się z wyjątkowo żywym odzewem. Jego koncepcja ożywia, a nawet rehabilituje wychowanie techniczne zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak liceach i technikach. To nie są sakramentalne „roboty ręczne”. Uczestnicy wykazać się muszą także pomysłowością, inwencją, a przede wszystkim wiedzą z przedmiotów ścisłych. To nie jest walka „olimpijczyków” na mózgi przy rozwiązywaniu matematycznych rebusów, chociaż i takiej potrzeba.

jaz

Wpadnij na dzień do Ciechanowca

Ciechanowiec ze swym Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka ma swych gorących orędowników. Nie zdarza się, aby turyści nie zatrzymali się w tym leżącym na trasie do Białowieży mieście.

Marek Bielski

Pogromca epidemii

Pisano, że zawarł pakt z diabłem. Ale czy człowiek nie ma prawa układać się z wrogiem, jeśli dzięki temu może ocalić tysiące ludzi? Diabelski chichot historii sprawił, że dwa razy nie dostał Nagrody Nobla. Najpierw sam nie chciał, bo ceną było obywatelstwo Rzeszy Niemieckiej. Potem na Nobla nie pozwolił polski rząd.

Irena Fober

ZDROWIE

ZaSZOKowani?

To naprawdę dzieje się w polskiej służbie zdrowia i w polskich szkołach. Od trzech lat w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu działa... SZOK®.

If

Pigułka medycyny. Przerzuty do mózgu.

EDUKACJA

Więcej wody w lesie

Większość polskich lasów powstała w sposób naturalny lub została posadzona na glebach lekkich, łatwo przesuszających się, a często na bardzo suchych. Na dodatek zaobserwowano, że prawie na wszystkich terenach leśnych systematycznie obniża się poziom wód gruntowych, a to grozi przesuszeniem gleb i przez to ograniczeniem przyrostu masy drewna w kolejnych latach.

Henryk Piekut

INNOWACJE

Niebezpieczna nowoczesność

Niektórzy eksperci lotniczy są zaniepokojeni zbytnim zautomatyzowaniem kokpitów oraz coraz powszechniejszym użyciem lekkich, nie wypróbowanych podczas długiej eksploatacji samolotu, materiałów, do budowy płatów skrzydeł. Jednym z powodów ich obaw są rewelacje na temat katastrofy Airbusa A330-203 linii Air France, lecącego z Rio de Janeiro do Paryża, do której doszło w 2009 r.

Maciej Kamyk

Odlewy z cyfrowego świata

Firmy działające w branży CAD- CAM- CAE pełnią na ogół funkcje podwójne: sprzedają usługi polegające na komputeryzacji prac inżynierskich w innych firmach, pomagają we wdrażaniu systemów wirtualnych oraz szkolą. Mogą to robić równocześnie i niezależnie, gdyż fachowców biegłych w tej branży ciągle brakuje, zwłaszcza w małych firmach, a sprzęt i oprogramowanie szybko się wzbogaca. Projektanci, którzy nie śledzą tych zmian zbyt uważnie, szybko tracą kontakt z najnowszymi trendami.

jaz

Meleksy z komputera

Wózki golfowe „Melex” były produkowane w Polsce od wielu lat, uzyskując w wielu regionach świata szeroką popularność. Zakres produkcyjny firmy „Melex” A&D Tyszkiewicz Sp.J. obejmował początkowo głównie pojazdy golfowe, a sukcesywnie w kolejnych latach wdrażano – budowane na ich podstawie – wersje użytkowe, o zwiększonym poziomie wyposażenia dodatkowego (np. oświetlenie typu samochodowego).

jaz

Śląski Klaster IT

Klaster jest formą współpracy regionalnej lub ponadregionalnej między przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi. Ich idea oparta jest na wykorzystaniu potencjału poszczególnych grup, poprzez przenikanie się wiedzy, doświadczenia i kapitału intelektualnego. Tworzona przez klaster sieć powiązań obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu i ośrodki naukowe.

mj

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? PPP po raz piętnasty

Nasz komentarz. Ciepło - zimno. Klops.

Niebo nad głową. Biegi na letnich dystansach

Filozofia pojęć technicznych (25). Rezonator

Giełda wynalazków i projektów. Recyklingowa szarża

Wino dla inżyniera (94). Jeszcze o sherry

Parlament 500 milionów. Dwupak rozważony. Bardzo ważna etykietka.

Złoty Inżynier 2012 – kandydaci: Bronisław Borys. Lucjan Kurowski.

Wątpię, więc jestem. Pejzaż wczesnojesienny.