Inżynier mechanizacji rolnictwa z woj. łódzkiego, absolwent Politechniki Poznańskiej. Przedsiębiorca, współtwórca i główny właściciel spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MET-POL” Krobanowie (blisko Zduńskiej Woli).  Laureat wielu prestiżowych nagród ministra rolnictwa, wojewody, NOT- owskich, a nawet Odznaki Honorowej Prezesa Rady Ministrów za Zasługi dla Wynalazczości (2005 r.). Członek SITR i SIMP, przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu w Radzie Wojewódzkiej NOT w Sieradzu.  Przy współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w latach 90. zrealizował projekt celowy KBN, uruchamiając produkcję specjalnych pił do cięcia bloków skalnych. Firma, którą zarządza jest dostawcą ok. 90 elementów do maszyn rolniczych produkowanych w Płocku (marka New Holland), a także – poprzez spółkę Agropartner -dla odbiorców zagranicznych. Posiada niezbędne certyfikaty. 

Mgr inż. Bolesław Siekierski, po ukończeniu Wydziału Mechanizacji Rolnictwa (1966 r.), trafił do  Państwowego Ośrodka Maszynowego w Zapolu k. Sieradza. Po trzyletnim stażu na stanowisku głównego specjalisty kilkanaście lat był zastępcą dyrektora ds. technicznych. POM zatrudniał ok. 400 pracowników, miał szkołę przyzakładową i oprócz typowych usług prowadził produkcję metalową dla łódzkich fabryk.

W 1988 r., wraz z dwoma wspólnikami, inż. Siekierski założył prywatną firmę. Uruchomili w budynku rolniczym (kurnik, który z czasem spłonął) produkcję elementów – głównie do kombajnów ziemniaczanych- dla Fabryki AGROMET w Strzelcach Opolskich. Z czasem rozszerzyli grupę odbiorców  o Fabrykę Maszyn Żniwnych w Płocku i stali się dla niej jedynym dostawcą ważnych elementów (klepiska) do bardzo cenionych kombajnów Bizon.

Zmiana właściciela płockiej fabryki (obecnie CNH z Grupy Fiat) umocniła pozycję firmy „MET-POL”, jako dostawcy części do kombajnów i pras. Pomaga w tym wyposażenie m.in. w najnowsze obrabiarki numeryczne i wypalarki laserowe. Zatrudnia 60-80 pracowników.

hp