Tylko wspólne działanie pozwoli Unii Europejskiej zwalczyć nieuczciwą konkurencję ze strony Chin. Chiny, które mają gigantyczną nadwyżkę handlową (168,8 mld USD w 2010 r.), łamią zasady Światowej Organizacji Handlu, stosując nieuczciwe dotacje państwowe oraz kredyty dla swoich firm. Trzeba więc chronić unijny biznes przed barierami handlowymi, podrabianiem towarów i zaniżaniem prawdziwej wartości juana. Unia musi rozpoznać stopień zaangażowania Chin w unijną gospodarkę - w tym celu należy powołać specjalny organ, który będzie monitorował chińskie inwestycje w firmy i bony skarbowe państw członkowskich (podobna instytucja działa w USA). Posłowie chcą, by Europejski Bank Centralny pomógł ustalić, kto jest posiadaczem papierów dłużnych krajów strefy euro.

KE powinna też zapewnić wzajemność relacji handlowych, ponieważ dzisiaj Chiny zakazują unijnym firmom udziału w kontraktach rządowych, mimo iż UE gwarantuje chińskim firmom dostęp do swojego rynku zamówień publicznych.

oprac. if