NASZ PATRONAT

VII Kongres Technologii Chemicznej

 

 

X FORUM INŻYNIERSKIE

Trudna droga do CAx

Rozmowa z dr. inż. Janem BISEM, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”.

Panować nad bazą

Wypowiedź dr. Pawła MALINOWSKIEGO (Katedra Procesów Odlewniczych AGH).

Patrz i wytwarzaj

Wirtualny śrubokręt

Odlew od razu

Przed CAD-CAM-em

Z wirtualu na rolę

Czas cyfrowych prototypów

Symulacje w projektowaniu

Wypowiedź prof. Tadeusza UHLA z Katedry Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Z czym do inżynierii odwrotnej

DŹWIGNIA 2012

Zbigniew Tymiński, DZT

Bolesław i Janusz Siekierscy, MET-POL Sp. z o.o.

NAUKA

Chemiczna złota rybka

Z dr inż. Anną MIETLAREK-KROPIDŁOWSKĄ, adiunktem w Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej rozmawia Irena Fober.

„Nieżelazne” lata

Mija 60 lat działalności Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, jednej z najprężniejszych jednostek badawczo-rozwojowych w kraju. Historię tej placówki formalnie zapoczątkowało zarządzenie ministra hutnictwa z 28.11.1951 r., ale swoją działalność IMN faktycznie rozpoczął w 1952 r.

Matematyczne modelowanie procesów.

Podczas Forum Inżynierskiego podzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z modelowaniem numerycznym wybranych procesów fizycznych z wyróżnieniem etapów opracowania modelu matematycznego, algorytmu obliczeń, realizacją komputerową, analizą i weryfikacją wyników – deklaruje prof. dr hab. inż. Ewa MAJCHRZAK z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

INŻYNIER

Technologie dla formacji łupkowych

Symulacje przepływów w warunkach otworowych, tzn. przy podwyższonym ciśnieniu i temperaturze, a także badania reologiczne w skali półtechnicznej wchodzą w podstawowy zakres prac Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu, wyposażonego w specjalistyczną aparaturę. Doświadczenie praktyczne Zakładu dotyczy przede wszystkim projektowania zabiegów szczelinowania w złożach konwencjonalnych. Charakter badań i aparatura dla złóż gazu w formacjach łupkowych jest identyczna.

Dr inż. Piotr Kasza, dr inż. Marek Czapski, Instytut Nafty i Gazu

INNOWACJE

Zielona Octavia i… gazowa Ibiza

STAŁE POZYCJE

Nasz kometarz. X Forum Inżynierskie

Wino dla inżyniera (92). Ile wina w winie.

Parlament 500 milionów. W górę listy. Gospodarka na lotnisku. Euro pod lupą.

Złoty Inżynier 2012 – kandydaci: Tadeusz Rzepecki. Marcin Szarański.

Wątpię, więc jestem. Co nam gra w duszy.