NASZ PATRONAT

VII Kongres Technologii Chemicznej

 

Polska i Wschód w Białymstoku

INŻYNIER

Instytucja Groszkowski

Wielką rzadkością są ludzie, którzy dzięki pracy i talentom potrafili osiągnąć status instytucji wyrosłej ponad podziały polityczne, narodowe, społeczne, ponad wstrząsy i konflikty, nawet ponad wojny. Wszędzie i w każdej sytuacji wnosili nowe wartości do nauki, techniki, cywilizacji, a przede wszystkim – organizowali i wychowywali nowe pokolenia najskuteczniejszym możliwym narzędziem – własną postawą etyczną. Takich coraz bardziej nam brakuje. Takim niezwykłym człowiekiem był profesor Janusz Groszkowski.

Zygmunt Jazukiewicz

Panie w bitach i bajtach

Wypowiedź Andrzeja Boronia, sekretarza generalnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

Fundacja do naśladowania

Porządne wykształcenie inżyniera telekomunikacji i elektronika na państwowej uczelni, zwłaszcza przy obecnym burzliwym rozwoju tych dziedzin, jest niezwykle kosztowne. By nieco wspomóc ten proces, pożądany jest udział biznesu. Jako jeden z pierwszych wyciągnął z tego wnioski prof. Józef Modelski, kierujący od lat Instytutem Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

INFOTECHNOLOGIE

Rewolucja ante portas?

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA), to porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji miały być kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez internet (tzw. piractwo medialne). Dokument miał ustanowić regulacje prawne o globalnym zasięgu. Dziś wiemy: reperkusji tej umowy demokratyczne władze nie potrafiły nie tylko przewidzieć, ale i pojąć w żadnym z krajów! Sprzeciw wobec tej umowy objawił się wśród nowego pokolenia, e-pokolenia!

Janusz M. Kowalski

Nauka w sieci, ale wolna

W mediach szalała ACTA, naukowcy spali. Dyskusja publiczna nie ruszyła się spod sztandarów, na których z jednej strony - wolny internet, z drugiej - straszą piraci i plagiaty. Idea Otwartego Dostępu nauki słabo kiełkuje na tak zacienionym gruncie.

Przedsiębiorstwo w chmurze Popularność biznesowych usług internetowych rośnie z roku na rok. Nasilenie tego zjawiska dało się zaobserwować na początku obecnego kryzysu, gdy firmy zaczęły szukać możliwości cięcia kosztów. Ubiegłoroczne światowe targi elektroniki użytkowej w Hanowerze w całości poświęcono tematyce cloud computing.

Irena Fober

Telekomy do smart gridu

Operatorzy telekomunikacyjni przygotowują się w Polsce do świadczenia usług związanych ze smart meteringiem dzięki inteligentnym sieciom smart grid. Głównym motywem jego wprowadzenia jest oszczędność energii, zwłaszcza w zakładach energetycznych.

Przedsiębiorstwo w chmurze

Popularność biznesowych usług internetowych rośnie z roku na rok. Nasilenie tego zjawiska dało się zaobserwować na początku obecnego kryzysu, gdy firmy zaczęły szukać możliwości cięcia kosztów. Ubiegłoroczne światowe targi elektroniki użytkowej w Hanowerze w całości poświęcono tematyce cloud computing.

Magdalena Mrozowska

Co dalej z internetem

Proces konwergencji, w którym rozwój technologii jest wyraźnie ukierunkowany na tworzenie spójnych systemów, oferujących usługi do tej pory występujące oddzielnie, a także nowe usługi, możliwe dzięki technologii cyfrowej i wykorzystaniu sieci, nabiera obecnie największego znaczenia.

NAUKA

Pszczelarskie mity

W połowie marca br. odbyła się w stolicy manifestacja w obronie rodzin pszczelich. Dołączyli do niej m.in. przeciwnicy roślin genetycznie modyfikowanych, co znacznie osłabiło wymowę protestu i możliwość wyeksponowania prawdziwych problemów, z jakimi borykają się polscy pszczelarze.

Największym problemem jest trwający od lat 80. atak roztocza Varroa destruktor oraz niski poziom wiedzy rolników na temat szkodliwości środków ochrony roślin.

Henryk Piekut

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Między teorią a praktyką

 Nasz kometarz. Nielogiczne protesty

Było, minęło. Jednostronny telefon

Felieton. Andrzej Arendarski: Innowacyjność jak to robią inni? Marek Majewski: Sposób na kibica

Giełda wyrazków i projektów. Mikrostrumień się przyda

Wino dla inżyniera (91). Ksiązki o winie

Parlament 500 milionów. Roaming bardziej unijny. Wolny internet. Prawo w locie

Złoty Inżynier 2012 – kandydaci: Bogusław Jarzębski. Jacek Nowak

Wątpię, więc jestem. Klucz do dobrobytu