Europejskie firmy, które eksportują urządzenia lub usługi umożliwiające cenzurowanie lub blokowanie stron internetowych, powinny wykazywać większą odpowiedzialność. Parlament Europejski przyjął roczne sprawozdanie w sprawie przestrzegania praw człowieka. Postuluje w nim, by Unia Europejska mogła monitorować wywóz produktów i usług służących do cenzurowania internetu przez reżimy autorytarne. Odpowiednie wnioski legislacyjne w tej sprawie Komisja Europejska powinna przedłożyć najpóźniej w przyszłym roku.

Rezolucja PE wzywa do wspierania i aktywniejszego promowania wolności mediów oraz do ochrony niezależnych dziennikarzy i blogerów.

Oprac. if