Warszawskie Centrum Nauki Kopernik 24-25 maja po raz kolejny stanie się miejscem spotkań środowisk proinnowacyjnych w Polsce. W tych dniach odbędzie się III Kongres Innowacyjnej Gospodarki, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Innowacyjność - jak to robią inni? Uczmy się od najlepszych!".

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wybitnych innowatorów - przedsiębiorców oraz uczonych, którzy podzielą się z uczestnikami Kongresu swoimi doświadczeniami we wdrażaniu innowacji. Gościem specjalnym III edycji Kongresu Innowacyjnej Gospodarki będzie Francis Fukuyama, amerykański ekonomista i politolog, który po upadku komunizmu w 1989 r. ogłosił w swoim słynnym eseju "koniec historii", a obecnie przyszłość i sukces społeczeństw widzi w rozwoju kultury i kapitale społecznym. Swój udział zapowiedzieli czołowi polscy politycy, m.in. Janusz Lewandowski, komisarz Europejski ds. Programowania Finansowego, Marcin Korolec, minister środowiska, prof. Jerzy Hauser, członek Rady Polityki Pieniężnej, naukowcy: prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, przedstawiciele organizacji wspierających biznes oraz reprezentanci największych innowacyjnych firm, takich jak IBM, Areva, TP SA. Honorowy Patronat nad Kongresem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Ciekawie zapowiada się tematyka tegorocznego Kongresu. Poszczególne panele dotyczyć będą m.in.: energetyki, e-administracji, nowych mediów i technologii, edukacji, informatyki i telekomunikacji, medycyny i biotechnologii. W gronie samorządowców i przedstawicieli parków technologicznych zastanowimy się, jak najlepiej tworzyć przestrzeń dla innowacji. Sporo miejsca poświęcimy także problemowi finansowania innowacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-20. Od decyzji UE w tej kwestii zależy w dużej mierze przyszłość polskiej innowacyjności.

Celem kolejnej edycji Kongresu jest nie tylko poznanie najlepszych światowych praktyk i ich odniesienie do naszej rzeczywistości, ale również ocena działań organów państwa we wprowadzaniu innowacyjności w ciągu ostatniego roku, czyli od zakończenia II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Przypomnę tylko, że Krajowa Izba Gospodarcza opracowała (modyfikując nieco i uzupełniając wskaźniki stosowane do oceny innowacji w UE) listę wskaźników pomocnych w śledzeniu transformacji polskiej gospodarki w kierunku innowacyjności. Sprawdzimy zatem, czy dokonał się postęp, chociaż mamy świadomość, że wyniki wielu rankingów innowacyjności nie wskazują niestety, abyśmy doczekali się w tym obszarze przełomu. Dlaczego? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 24 maja. Zapraszam do udziału.

Andrzej Arendarski