NASZ PATRONAT

VII Kongres Technologii Chemicznej

 

Polska i Wschód w Białymstoku

INŻYNIER

Nie ma prawa do katastrofy

Z dyrektorem Instytutu Kolejnictwa, dr. inż. Andrzejem ŻURKOWSKIM, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Porzucona ziemia obiecana

Mający wieloletnią tradycję cykl spotkań „Ocalić od zapomnienia” organizowany przez Towarzystwo Kultury Technicznej w PKiN w Warszawie ma za zadanie przypominać przełomowe wydarzenia z dziejów polskiej nauki i techniki, ale także uwypuklić i zaakcentować ich wpływ na kształt współczesnego życia społeczno-gospodarczego kraju. Niedawno z prelekcją nt. polskiego włókiennictwa wystąpił prof. Janusz Szosland.

Marek Bielski

Przypadek profesora Bryły

Twórcy techniki należą w Polsce do osób, którym nie poświęca się w przestrzeni medialnej wiele miejsca, poza zdawkową notką. W „Kronice XX wieku” o objętości 1400 czytamy np.: „w dniach 1-3.XII.1943 r. w Warszawie w egzekucjach publicznych rozstrzelanych zostało 176 osób, m.in.: aktor Stanisław Siezieniewski, muzyk Henryk Trzonek, działacz chadecki prof. Stefan Bryła”. Zaznaczono, że był działaczem politycznym, zapomniano o jego dorobku naukowym.

Anna Bielska, Marek Bielski

GOSPODARKA

Korytarze służebne czy bezwzględne

Jednym z najważniejszych projektów ustaw gospodarczych jest obecnie ustawa o strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych o znaczeniu państwowym. Jej potrzeba wynika z doświadczeń ostatnich lat, które wskazują na chaos i bariery w realizacji ważnych inwestycji liniowych, zwłaszcza energetycznych i gazowych. Bariery te piętrzą się głównie w ustawach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Prawie budowlanym.

jaz

Gaz pod zdalnym nadzorem

We wprowadzaniu systemów inteligentnego opomiarowania mediów główną rolę przypisuje się zakładom energetycznym. Dostawcy gazu, wody i ciepła zapewne będą zależni od rozwiązań technicznych i organizacyjnych, jakie narzuci energetyka. Pewne jest bowiem, że systemy inteligentnego opomiarowania, tzw. smart metering muszą działać na jednej płaszczyźnie transmisyjnej – nie ma sensu tworzenie osobnych systemów dla każdego medium. Dlatego to przedsięwzięcie będzie trudne: wymaga pogodzenia nieraz sprzecznych interesów poszczególnych dostawców. Energetyka skłaniana jest do smart meteringu pod naciskiem zarówno dyrektywy europejskiej, jak i pod presją przewidywań deficytu mocy w systemie za 3-4 lata.

Zygmunt Jazukiewicz

Koło ratunkowe rynku pracy

Probierzem elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy w Europie w 2020 r. będą... instalatorzy odnawialnych źródeł energii – wynika z prognoz Komisji Europejskiej. Dlatego planowane jest szybkie wdrożenie odpowiednich mechanizmów zachęcających przedsiębiorstwa i osoby indywidualne do inwestowania w szkolenia w celu stałego podnoszenia poziomu umiejętności zgodnie z zapotrzebowaniami rynku pracy oraz rozwojem technologicznym.

Cezary Tomasz Szyjko

Poznaj atom

Pod koniec marca Ministerstwo Gospodarki oficjalnie zainaugurowało dwuletnią, ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na temat energetyki jądrowej. Badania przeprowadzone przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie resortu gospodarki pokazują, że takich działań oczekuje... 94% Polaków. Dlatego celem ministerstwa jest, aby miarodajne, w pełni obiektywne informacje na temat energetyki jądrowej dotarły do jak największej grupy Polaków.

ab

EDUKACJA

Leśne Mapy Numeryczne

Różnica między Google Maps a Leśną Mapą Numeryczną (LMN) jest jak między rowerem i mercedesem! Pierwsza, tworzona na bazie zdjęć satelitarnych, jest bardzo dobra dla wymagającego nawet turysty, druga - zbudowana z dokładnością geodezyjną, na podstawie danych z tzw. punktów osnowy geodezyjnej, mierzonych z centymetrową dokładnością – służy gospodarce leśnej.

Jerzy Bojanowicz

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

Wśród laureatów XIV Ogólnopolskiego Rankingu Szkół POnadgimnazjalnych znajdziemy finalistów, a często i zwycięzców konkursów i olimpiad tematycznych organizowanych przez środowisko skupione w FSNT-NOT, m.in. Olimpiady Wiedzy Technicznej.

jmk

ZDROWIE

Sercowe historie

Trzy minuty wystarczą, żeby dowiedzieć się wszystkiego o chorym sercu. W Wojskowym Instytucie Medycyny w Warszawie uruchomiono najnowszej generacji skaner do izotopowego badania serca. Jest to pierwsze tak nowoczesne urządzenie w Europie Środkowowschodniej.

Irena Fober

Pigułka medycyny. Brakuje leków przeciwnowotworowych

Zdjęcia z podróży do wnętrza

Rak jelita grubego jest tak samo groźnym zabójcą, jak nowotwory płuc czy rak piersi. Z danych Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem wynika, że pod względem częstości występowania jest trzecim nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet. W tym roku na całym świecie zabije ponad 600 tys. osób, głównie w krajach rozwiniętych.

NAUKA

Zasolenie i samoorganizacja

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie opracowano dwie metody wytwarzania monowarstw złota – pokryć grubości pojedynczej nanocząstki. W jednej wykorzystano zaskakujące własności roztworów z dużymi stężeniami soli, w drugiej podstawową rolę odgrywa samoorganizacja. Obie metody po raz pierwszy pozwalają wytwarzać jednorodne monowarstwy z dodatnim ładunkiem elektrycznym.

oprac. mj

INNOWACJE

Inżynierowie dla X Muzy

W wyścigu po Oscary, które w tym roku wręczano po raz 84., „Artysta”, typowe „love story”, otrzymał 11 nominacji, a familijny „Hugo i jego wynalazek” - 10. Oba zdobyły po 5 Oscarów: pierwszy m.in. za najlepszy film i główną rolę męską, drugi – m.in. za zdjęcia, efekty specjalne, dźwięk i jego montaż. „Hugo i jego wynalazek” kinomani traktują jako hołd złożony Georgesowi Méliésowi przez znanego reżysera, Martina Scorsese, który podczas oscarowej gali powiedział: technologia 3D zabrała nas do początku kina.

Jerzy Bojanowicz

Broń elektromagnetyczna

Charakter działań bojowych będzie ulegał zmianie, powstają bowiem nowe rodzaje broni, która niszczą elektronikę, a nie ludzi. Pociski i bomby staną się anachronizmem z XX w. Wojny XXI stulecia będą zdominowane przez „ray guns” - bronie o kierowanej energii. Taka jest wizja zespołu wojskowych technologów, którzy budują broń mającą za zadanie obezwładnianie elektroniki wroga, a nie jej eksplozyjne niszczenie. Wynikiem tego mogą być pojedynki, które są mniej krwawe, jednak bardziej efektywne, niż dotychczasowa konwencjonalna bitwa.

Maciej Kamyk

Ze statku do silnika?

Budowa terminalu LNG oraz realne rokowania co do zasobów gazu łupkowego wskazują, że Polska ma szansę stać się krajem autogazu ziemnego. Chociaż to raczej perspektywa dziesięcioleci, a nie lat.

jaz

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Stanowisko Senatu Politechniki Warszawskiej

Felieton. Patent niezgody

Filozofia pojęć technicznych (23). Recykling

Giełda wyrazków i projektów. Fluidy i wiroprądy

Wino dla inżyniera (90). Wino "en primeur"

Parlament 500 milionów. Europejczycy łączcie się!. Mrożenie budżetu

Złoty Inżynier 2012 – kandydaci: Monika Łukasiewicz. Włodzimierz Tokarczyk

Wątpię, więc jestem. Co nam zostało z tych lat