Inżynier ekonomiki rolnictwa po Akademii Rolniczej w Olsztynie, wójt gminy Raciąż w powiecie płońskim na Mazowszu. Jeden z samorządowców o najdłuższym stażu. Od 1984 r. był zastępcą naczelnika miasta i gminy Raciąż. Po przemianach ustrojowych i pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych został zastępcą burmistrza miasta i gminy. Od 1992 r. wygrywa kolejne wybory i pełni funkcję wójta w wiejskiej gminie Raciąż i cały czas z sukcesami nią zarządza. Uważa, że sukcesy gminy przekładają się na jego osobiste sukcesy i odwrotnie. Takim przykładem było włączenie wójta Giszczaka do dziesiątki finalistów prestiżowego Konkursu „Wójt Roku 2011”. Konkursowi temu patronuje minister rolnictwa i rozwoju wsi, a organizatorem jest Redakcja Rolna Telewizji Polskiej SA.

Mgr inż. Ryszard Giszczak wprawdzie nie wygrał tego konkursu, ale uzyskał dwa specjalne wyróżnienia: za najbardziej skuteczne działania w sferze ekologii i najlepszy wynik w gronie wójtów woj. mazowieckiego (kandydowało trzech). Za swój największy sukces uważa jednak inwestycje infrastrukturalne w tej rzadko zaludnionej gminie, jakie zrealizował w czasie pełnienia funkcji wójta. W pierwszej kadencji była to telefonizacja oraz rozpoczęcie wodociągowania. Nieprzypadkowo milionowy telefon na wsi został zainstalowany właśnie w tej gminie (TP SA doceniła rozmach inwestycyjny). Obecnie mieszkańcy wszystkich sołectw mają doprowadzoną wodę, a w 14 z nich funkcjonuje kanalizacja. Wybudowano 3 zbiorcze oczyszczalnie ścieków, a tam gdzie nieekonomiczne jest kanalizowanie, instalowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków (już 110). Gmina Raciąż najlepiej w powiecie wykorzystuje środki unijne na budowę dróg, a z budżetu wspiera utwardzanie dróg powiatowych, których jest na jej terenie 160 km.

Mgr inż. Ryszard Giszczak ciągle podwyższa swoje kwalifikacje. Gdy studiował na olsztyńskiej ART, ukończył jednocześnie studia pedagogiczne. Odkąd pracuje w gminie, ukończył także studia z zakresu prawa i administracji.

hp