Piąta Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjnośc i kreatywność kobiet” odbyła się 22-23 marca w Warszawie. Tegoroczne spotkanie, którego uczestnikami były tylko panie, miało temat „Projektowanie jakości życia w nowoczesnej gospodarce”. Honorowy Patronat nad konferencją objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Organizatorami konferencji byli: Urząd Patentowy RP, Światowa Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Giełda Papierów Wartościowych SA oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Jednym z partnerów konferencji była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a wśród patronów medialnych – tradycyjnie od pierwszej konferencji – Przegląd Techniczny.

Na konferencję przybyli liczni goście zagraniczni: z Chin, Mołdowy, Niemiec, Szwajcarii, W. Brytanii, USA, Holandii, Norwegii i Hiszpanii. Nie zawiedli także goście oficjalni z resortu spraw zagranicznych, gospodarki i PARP. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele instytucji zajmujących się wzornictwem.

Pierwszego dnia obrady odbywały się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Po wystąpieniach oficjalnie otwierających konferencję obrady odbywały się w sesjach panelowych. W pierwszym – jego uczestnicy dyskutowali na temat odpowiedzialności projektantów wobec wyzwań ergonomicznych, ekologicznych i innowacyjnych. Drugi był poświęcony wzornictwu odpowiadającemu na potrzeby różnych grup społecznych. Uczestnicy trzeciego panelu mówili o projektowaniu informacji w mediach i życiu codziennym w celu usprawnienia komunikacji społecznej.

W drugim dniu obrady tradycyjnie odbywały się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Tu tematyka paneli stała się bardziej zbliżona do gospodarki. Dyskutowano o tym, jak tworzyć przyjazną przestrzeń publiczną, o wyzwaniach globalizmu i skutecznym chronieniu wzorów, a także o pozycji rynkowej firm w kontekście miejsca wzornictwa w strategii rynku i przedsiębiorstwa.

O merytorycznej wartości konferencji najlepiej świadczy fakt, że sala obrad nie pustoszała, a dyskusje były bardzo ożywione.

emc