PE przyjął przepisy, które zwiększają siłę przetargową producentów mleka. Zapewnią przyzwoite ceny za surowe mleko oraz pomogą w przygotowaniach do wygaśnięcia kwot mlecznych w 2015 r. Aby zapewnić uczciwą konkurencję, ilość mleka surowego, która podlega negocjacjom między organizacjami producentów i przetwórców, nie może przekroczyć 3,5% całkowitej produkcji UE i 33% ogólnej produkcji krajowej (45% w krajach, gdzie całkowita produkcja nie przekracza 500 tys. t).

Kraje członkowskie nadal będą decydować o nakładaniu umów obejmujących dostawę mleka od rolników do skupów lub przetwórców. Umowy obowiązkowe muszą określać ceny, okresy płatności i inne uzgodnienia dotyczące skupu i dostawy mleka. W celu poprawy funkcjonowania rynku serów o chronionej nazwie pochodzenia (CHNP) lub chronionych oznaczeniem geograficznym (CHOG) oraz lepszej jakości tych produktów, wprowadzono przepis określający zarządzanie podażą. Kraje członkowskie mogą go wprowadzić pod warunkiem, że nie zaszkodzi konkurencji i nie będzie miał negatywnego wpływu na drobnych producentów serów.

Przepisy będą obowiązywać do końca czerwca 2020 r.

oprac. if