VII Kongres Technologii Chemicznej.organizuje Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale Wydziału Chemicznego Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.Celem przedsięwzięcia jest cykliczne, organizowane co 3 lata, spotkanie naukowców i praktyków działających w zakresie szeroko pojętej technologii chemicznej. Kongres jest głównym forum prezentacji najnowszych osiągnięć i wymiany doświadczeń w gronie najwybitniejszych specjalistów dostrzegających konieczność opracowywania nowych oraz optymalizacji istniejących technologii otrzymywania produktów chemicznych z uwzględnieniem odpowiedniej skali wytwarzania, wymogów ochrony środowiska i kosztochłonności. Jest zatem wyjątkową okazją do budowania wspólnej platformy gwarantującej transfer doświadczeń między przemysłem chemicznym wraz z jego bazą naukową a uczelniami wyższymi, instytutami PAN oraz instytutami badawczo-rozwojowymi.

VII Kongres Technologii Chemicznej odbędzie się 8-12 lipca 2012 r. w Krakowie. Obrady zaplanowano w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nowoczesnym zespole konferencyjnym, zlokalizowanym w ścisłym centrum Krakowa.

Więcej informacji: www.techem7.pl
Patronat medialny nad VII Kongresem Technologii Chemicznej objął Przegląd Techniczny. mj