NASZ PATRONAT

I Europejskie Forum Normalizacyjne

 

Inżynier

Zrehabilitowany

Jeszcze do niedawna postać Jana Czochralskiego - nazywanego teraz „praojcem elektroniki” - była w Polsce zupełnie zapomniana, acz współcześnie należy do najczęściej wymienianych w świecie polskich uczonych.

Oprac. Anna Bielska,Marek Bielski

Konkurs "Lodowy ekspres"

Nauka

Piękne słowo „technikos”

Inżynieria XXI w. będzie obejmować także – co sygnalizują badacze amerykańscy – obszar problemów społecznych. Nie oznacza to oczywiście, że inżynier nie będzie już zajmował się wytwarzaniem nowych technologii, a student politechniki nie będzie otrzymywał wiedzy przyrodniczej i technicznej. To wszystko pozostanie, ale z mocnym akcentem postawionym na to, że inżynieria powinna skutecznie odpowiadać na wyzwania społeczne.

Marek Bielski, Andrzej Krawczyk

Trudny jubileusz

W ubiegłym roku Instytut Elektrotechniki w Warszawie obchodził jubileusz 65-lecia istnienia. Za datę jego powstania przyjmuje się 1 września 1946 r., kiedy to aństwowy Instytut Wysokonapięciowy przekształcono w Państwowy Instytut Elektrotechniki, a w 1951 r. nadano nazwę Instytut Elektrotechniki.

Marek Bielski

Skuteczny transfer wiedzy

Z opracowań naukowców z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie korzysta od dawna przemysł. Tylko, co stoi na przeszkodzie, aby mógł korzystać w stopniu o wiele większym?

Marek Bielski

Katastrofa tunguska (1)

Obwiniony – wiatr słoneczny. Zbrodnia – katastrofa tunguska w dniu 30.06.1908 r.

Rozmiar katastrofy, jej tajemniczość, potęgowana przez wyjątkowo trudny dostęp do miejsca zdarzenia oraz ogromne odległości od większych skupisk ludzkich stały się przyczyną bardzo długiego czasu wyjaśniania istoty zjawiska. Na to nałożyły się czasy wojenne i rewolucja w Rosji. Wzmianki prasowe, raporty, rejestrystacji sejsmicznych poszły w zapomnienie. Dopiero po 20 latach zaczęto interesować się zjawiskiem, utrwalonym w pamięci ludzi.

Marian Rak

Tarciowa modyfikacja powierzchni

Wybór materiału o ściśle określonej budowie strukturalnej i własnościach użytkowych jest głównym czynnikiem decydującym w zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Dr inż. Marek St. Węglowski

Wynalazczyni 2011

Śladem Wielkiej Marii - podsumowanie IV edycji Konkursu „Wynalazczyni”

Gospodarka

Co z tą informatyzacją?

W 2009 r. miała nas czekać rewolucja informatyczna. Tak przynajmniej zakładał program informatyzacji administracji publicznej. Tymczasem wyniki kontroli Unii Europejskiej w 2010 r. uplasowały Polskę na 19. miejscu wśród państw o najwyższym poziomie informatyzacji państwa. Dlaczego tak słabo wypadliśmy?

Oprac. mj

Infotechnologie

Oswajacze chaosu

W 2011 r. krajowy rynek aplikacji Business Intelligence przekroczy wartość 85 mln euro i w 2012 r. będzie rósł dalej, także wówczas, gdyby koniunktura w olskiej gospodarce uległa pogorszeniu. Dowodzi to, że coraz więcej przedsiębiorców widzi w tych aplikacjach efektywne narzędzie zarządzania firmą i wzmacniania jej konkurencyjności.

Andrzej Kalinowski

Turystyczne fotokody

Tradycyjne systemy informacji turystycznej wykorzystujące nazwy ulic, drogowskazy, mapy, schematy komunikacyjne, plany i samą informację turystyczną (opis obiektu itp.), dziś już nie wystarczają.

W 2008 r. Łódź była pierwszym polskim miastem z innowacyjnym system informacji turystycznej stosującym fotokody umieszczane na tabliczkach opisującychponad 70 miejskich zabytków.

Jerzy Bojanowicz

Zdrowie

Więcej słońca na zimę

Popularność solariów (zresztą wątpliwych zdrowotnie) to nie tylko moda. Oznacza,że po prostu potrzebujemy więcej światła i słońca. Ponad połowa ludzkości już mieszka w miastach, przemieszcza się pojazdami. Żyjemy w świetle sztucznym, przed ekranami komputerów o dziwnym świetle. Stajemy się dziwni.

jaz

Stałe pozycje

Co Pan na to, inżynierze? Prezydent Ministrów

Nasz kometarz. Szybciej niż światło

Niebo nad głową. Astroprognoza

Filozofia pojęc technicznych (17). Kompatybilność

Felieton. Rekomendacje

Giełda wynalazków i projektów. Mechanika po lubelsku

Wino dla inżyniera (84). Bordeaux

Parlament 500 milionów. Wolniej w nowy rok. Nie spekuluj na kryzysie

Złoty Inżynier 2012 – kandydaci: Tadeusz Knych. Krzysztof Kulicki

Wątpię, więc jestem. Goniąc króliczka