Nagrody FNP 2011

Polskie Noble 2011

Laureaci i ich dokonania:

- prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak

- prof. dr hab. Tomasz Giaro

- prof. dr hab. Maciej Lewenstein

- prof. dr hab. Jan Potempa

Nauka

Postrach komercjalizacji

Dlaczego tylko 5% firm w Polsce korzysta z uczelnianych innowacji i tyleż udziału w eksporcie ma high-tech? Dlaczego najważniejsza dźwignia gospodarki zupełnie u nas nie działa? Odpowiedź na te pytania ze strony młodych naukowców jest druzgocąca, przede wszystkim dla uczelni.

Zygmunt Jazukiewicz

Wysepki szczęśliwe
Z prof. dr. hab. Maciejem ŻYLICZEM, prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Irena Fober.

Czy Nanocarbon pomoże grafenowi

4 listopada 2011 r. podpisano akt założycielski powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA spółki celowej Nanocarbon, która będzie poszukiwać produktów rynkowych wykorzystujących grafen wytwarzany według polskiej technologii.

Jerzy Bojanowicz

Siła Wydziału

Z prof. dr. hab. inż. Janem Szmidtem, dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, rozmawia Jerzy Bojanowicz.

Inżynier

Być albo nie być urządzenia

W Warszawie 24-26 października obyła się 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, nad którą „Przegląd Techniczny” objął patronat medialny.

Badania nieniszczące są w technice bardzo ważną dziedziną w eksploatacji i zapobieganiu różnym, nieraz grożącym poważnymi konsekwencjami wypadkom czy nawet katastrofom.Z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Woda jest jedna

Z prezesem obchodzącego w tym roku 100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Januszem KUBIAKOWSKIM, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Olimpiady razem

Jednym z najbardziej widocznych skutków transformacji gospodarczej stało się urynkowienie kształcenia. Wiedza stała się poszukiwanym dobrem i towarem, za który chętnie (i nawet sporo) się płaci.

Janusz M. Kowalski, członek Kapituły

Gospodarka

Strategia dla regionu

Podstawowym narzędziem realizacji polityki innowacyjnej władz Podkarpacia jest Regionalna Strategia Innowacji na lata 2005-13. Pomaga im w ocenie potrzeb i możliwości w zakresie budowania regionu innowacyjnego. W dokumencie RSI2005-13 zostały zaplanowane i są wdrażane schematy działań, które wpływają na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i konkurencyjności całej gospodarki regionalnej.Janusz Dobrzański, prezes FSNT-NOT Rada w Rzeszowie.

Edukacja

Las dla środowiska

Dobiega końca 2011 rok, który – z inicjatywy ONZ – obchodzimy jako Międzynarodowy Rok Lasu. Przy tej okazji wypada przypomnieć, że główne hasło tych obchodów brzmiało „Lasy dla ludzi”.

Henryk Piekut

Stałe pozycje:

Co Pan na to, inżynierze? Laury innowacyjności

Nasz komentarz. Co warto pokazać?

145 lat Przeglądu Technicznego. Drewniane wodociągi

Filozofia pojęć technicznych (15). Śluza

Giełda wynalazków i projektów. Inżynieria jądrowa w akcji

Wino dla inżyniera (82). Winiarska mapa Francji (1)

Parlament 500 milionów. Kwalifikacje bez granic. Hazardziści w sieci

Złoty Inżynier 2011 – kandydaci: Andrzej Smółko. Waldemar Szałas

Wątpię, więc jestem, Czy będziemy koniem Azji?