Inżynier mechanik okrętowy ze Szczecina, absolwent i pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i praktyk Wydziału Mechanicznego macierzystej uczelni. Oprócz mechaniki okrętowej zajmuje się ekologią w żegludze morskiej. Jest pracownikiem Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych, konkretnie Zakładu Siłowni Okrętowych. Obiektem zainteresowania tego Instytutu nie jest wyłącznie eksploatacja i diagnozowanie stanu ogromnych silników, ale także urządzeń produkujących energię elektryczną na statku i służących normalnemu funkcjonowaniu życia marynarzy.

Pełniąc funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego zajmuje się także przygotowywaniem kadr do obsługi gazowców i innych statków mających wpływać do przyszłego Terminalu LNG w Świnoujściu.

Dr inż. Piotr Treichel pochodzi ze Szczecina, z rodziny związanej z budownictwem, ale nawiązując do tradycji wcześniejszych przodków wybrał studia na Akademii Morskiej w rodzinnym mieście. Już w czasie studiów na Wydziale Mechanicznym – będąc wybijającym się studentem – pracował w roli asystenta stażysty. Po studiach – chcąc przed podjęciem pracy dydaktycznej mieć dobrą praktykę – zaczął pracę na morzu. Pływał na masowcach
i statkach obsługi wież wiertniczych – łącznie 2,5 roku. Dzięki temu poznał także specyficzną pracę na morzu przy pozyskiwaniu surowców spod dna morskiego, a także awansował do stopnia II oficera mechanika okrętowego.

Praca doktorska Piotra Treichela dotyczyła prognozowania pracy urządzeń w oparciu o parametry pracy siłowni okrętowych. Musiał do tego wykonać wiele pomiarów i badań związanych z automatyką, parametrami pracy wielu urządzeń okrętowych, by ocenić prognozowany czas ich użytkowania, aby nie doszło do sytuacji alarmowych.

W ostatnich latach jego badania koncentrują się na zagadnieniach ochrony środowiska wodnego wokół pływających obiektów morskich. Dokonuje szczegółowej analizy wszystkiego, co znajduje się na okręcie i bez szkody dla środowiska może być usunięte do morza.

hp