Kończymy prezentowanie kandydatek w IV edycji Konkursu Wynalazczyni Roku. Konkurs tradycyjnie jest organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Towarzystwo Kultury Technicznej oraz redakcję Przeglądu Technicznego.

Poniżej drukujemy listę zgłoszonych kandydatek do konkursu. Kupon, na którym należy oddać swój głos, drukujemy wewnątrz numeru.

Ewa DANIUK, właścicielka firmy Dachblach we Wrocławiu produkującej systemy rynnowe i profesjonalne obróbki blacharskie (PT ’19).

Prof. dr hab. inż. Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, do przejścia na emeryturę dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn, następnie kierownik Katedry Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, od 2008 r. konsultant w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu (PT ’23).

Prof. nauk farmaceutycznych dr hab. Grażyna GINALSKA, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałami Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (PT ’4).

Dr hab. Iwona ŁAKOMSKA, adiunkt w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (PT ’5).

Mgr inż. Bożenna MIRKOWSKA, główny technolog działu badawczo-rozwojowego w Laboratorium Kosmetycznym AVA w Starej Wsi pod Warszawą (PT ’9).

Joanna NOWAKOWSKA, chirurg dziecięcy, właścicielka firmy Sanus w Tarnowie Podgórnym k. Poznania, wydawca portalu i Magazynu ludzi zdrowo myślących „Naturalnie” (PT ’16-17).

Dr hab. Dorota A. PAWLAK, adiunkt w Zakładzie Technologii Monokryształów Tlenkowych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (PT ’18).

Dr inż. Katarzyna POŁEĆ-PAWLAK, adiunkt w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (PT ’20-21).

Prof. dr hab. inż. Barbara RZESZOTARSKA, przed przejściem na emeryturę przez 35 lat kierownik Katedry Chemii Organicznej na Uniwersytecie Opolskim (PT ’6).

Dr inż. Iwona SKRĘT, zastępca dyrektora ds. technologii nafty w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie (PT ’12-13).

Prof. dr hab. Jadwiga SOŁODUCHO, Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (PT ’24).

Prof. dr hab. inż. Anna ŚLÓSARCZYK, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (PT ’10).

Dr inż. Katarzyna WIŃSKA, adiunkt w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (PT ’24).

Mgr inż. Anna WIŚNIEWSKA, starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Lekkiej Syntezy Organicznej w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie (PT ’16-17).

Dr Krystyna WRZEŚNIEWSKA-TOSIK, adiunkt w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, kierownik Zespołu Biokompozytów Keratynowych (PT ’14-15).

Dr inż. Anna ZAJEZIERSKA, zastępca kierownika Zakładu Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów (Pion Technologii Nafty) w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie (PT ‘7-8).

Prof. dr inż. Genowefa ZAPOTOCZNA-SYTEK, kierownik Centrum Badań Betonów CEBET w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie (PT ’22).

Dr inż. Ewa ZYGADŁO-MONIKOWSKA, adiunkt w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (PT ’11).