Po raz piąty już wynalazcy spotkali się w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Gromada w Warszawie (3-6 listopada 2011 r.), na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show). Jest to największa tego typu impreza w Europie Środkowowschodniej.

Ponieważ tegoroczna wystawa odbywała się podczas polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, objął ją honorowym patronatem Parlament Europejski oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (główny sponsor Wystawy), Federacja SNT-NOT, Miasto Warszawa, PARP i Rada Główna Instytutów Badawczych. Rok bieżący jest ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Chemii i Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji, wspólnie z IFIA, SPWiR zorganizowało I Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych.

W Wystawie IWIS 2011 uczestniczyli przedstawiciele 23 krajów z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy przedstawili ok. 600 rozwiązań innowacyjnych. W stoisku Centrum Innowacji NOT zostały zaprezentowane innowacyjne projekty laureatów Konkursu „Młody Innowator”.

Polskie instytucje sfery nauki, przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy zaprezentowali ok. 200 innowacyjnych rozwiązań. Najlepsze wynalazki, decyzją międzynarodowego jury, zostały nagrodzone medalami: złotymi z wyróżnieniem, złotymi, srebrnymi i brązowymi oraz otrzymały specjalne wyróżnienia.
 W uroczystości otwarcia V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2011 uczestniczyli: prof. Zbigniew Marciniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT, dr Stefan Góralczyk - wiceprezes FSNT-NOT, dr Andres Medres - prezydent Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA.

Podczas uroczystości otwarcia Wystawy prezes SPWiR dr inż. Adam Rylski odczytał list przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka skierowany do uczestników IWIS 2011.

jaz