Inżynier mechanik po Politechnice Poznańskiej, technik nafty i gazu po technikum w Krośnie. Doświadczony na zagranicznych inwestycjach poszukiwawczych menedżer polskiego górnictwa nafty i gazu, z sukcesami zarządzający – jako prezes - firmą Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” Sp. z o.o. w Pile, Grupa Kapitałowa PGNiG. Spółka, którą zarządza, to kontraktor wiertniczy z ponad 55-letnim doświadczeniem prowadzenia prac poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego. Firma wykonuje usługowo - dla PGNiG oraz kilku koncernów międzynarodowych - wiercenia związane z poszukiwaniami tzw. gazu łupkowego. Wykonała m.in. trafiony odwiert w okolicach Wejherowa, z którego może być wydobywany ten niekonwencjonalny gaz. Od 2000 r. firma prowadzi szeroką działalność wiertniczą poza granicami kraju (Indie, Egipt, Maroko, Syria, Pakistan, Szwecja, Węgry, Słowacja).

Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia. Systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje menedżerskie zarówno w kraju, jak i zagranicą. Inż. Henryk Dytko zawód poszukiwacza nafty i gazu wybrał bardzo młodo – pochodzi z Podkarpacia. Uważa, że udany start zawodowy zawdzięcza bardzo dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu w krośnieńskim Technikum Górnictwa Nafty i Gazu. Do spółki „Nafta” w Pile trafił zaraz po ukończeniu tej szkoły, w 1968 r. Rozpoczynał, jako wiertnik, następnie był kierownikiem wiertni oraz specjalistą technicznym. Po epizodzie w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym Hutnictwa (lata 1975-78) powrócił do „Nafty” na stanowisko specjalisty technicznego. W tym czasie ukończył Wydział Budowy Maszyn na Politechnice Poznańskiej uzyskując Nagrodę im. prof. Tychowskiego (1984 r.). W 1989 r. został zaangażowany przez krakowską spółkę Poszukiwania Nafty i Gazu do pracy na wiertni w Indiach. To pierwsze doświadczenie oraz biegła znajomość języka angielskiego spowodowały, że w Indiach, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej i Katarze pracował aż do 2003 r. W latach 2001-03 wrócił do Indii, był tam kierownikiem oddziału zagranicznego PNiG „Nafta”.

Po powrocie do kraju, w 2003 r., został członkiem Zarządu i dyrektorem ds. technicznych spółki w Pile, a w 2010 r. awansował na stanowisko prezesa Zarządu tej firmy.

hp, zdjęcie: R. Judycki