NASZ PATRONAT

40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

  

 

EDUKACJA

Musi być pierwszy produkt

- Uczelnie czasami nadużywają zaufania publicznego, bo swoją ofertę konstruują w ten sposób, że nie pokazują kierunku studiów, do którego mają uprawnienia, a atrakcyjną rynkowo specjalność. Rektorzy uczelni technicznych informują o paradoksalnych związkach między tytułem inżyniera i specjalnością nietechniczną – mówi dr. hab. Marek Rocki, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, były rektor SGH (1989-96), senator, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Politechnika światowa

Z prof. Włodzimierzem MISZALSKIM, przewodniczącym Komitetu Naukowo-Technicznego NOT ds. Doskonalenia Kadr, rozmawia – nie tylko o IV Światowym Kongresie Inżynierów, zorganizowanym w Genewie przez World Federation of Engineering Organizations (WFEO). - Zygmunt Jazukiewicz.

Na wagę złota

Według badań TNS OBOP, przeprowadzonych dla Agencji On Board Public Relations, w 2013 r. będzie brakowało 76 tys. inżynierów, w tym ponad 4 tys. inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska.

Problemy ze znalezieniem inżyniera 3 lata temu zgłaszało ponad 60% przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Najwięcej poszukiwało inżynierów mechaników, a następnie inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska oraz inżynierów elektryków.

jb

Zakuje, zda i nie zapomni?

Jakich inżynierów potrzebuje przemysł XXI w. i zglobalizowana gospodarka? Łatwiej stawiać pytania, trudniej sformułować wnioski. A od trafności postawionej diagnozy zależy przecież kondycja wszystkich społeczeństw.

W odniesieniu do Polski tematyka ta nadal pozostaje niszową. Dyskutują na ten temat stowarzyszenia naukowo-techniczne skupione w FSNT-NOT, między innymi na tegorocznym Kongresie Techników Polskich i na inżynierskich forach, jak to niedawne podczas MTP. Pozycja zawodowa inżyniera zawsze wydawała się być wysoka, ale w ostatnich latach nastąpiła – niestety - deprecjacja zawodu.

Marek Bielski, Andrzej Krawczyk

Jak to się robi w Ameryce?

O kształceniu inżynierów w USA z Andrzejem S. NOWAKIEM, pełniącym obowiązki profesora Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Nebraski, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Skaut Jamboree

Co 4 lata skauci ze wszystkich stron świata spotykają się na Jamboree, aby przeżyć przygodę życia. Tego roku prawie 40 tys. skautów ze 156 krajów spotkało się na przełomie lipca i sierpnia w szwedzkim Rinkaby na XXII Jamboree Skautowym. Była to okazja do doświadczenia „na własnej skórze” jak bogaty kulturowo jest nasz świat. Aby wspólnie budować porozumienie ponad narodowymi i geograficznymi podziałami.

Jamboree gromadzi członków organizacji należących do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organisation of Scout Movement – WOSM). Wśród wielotysięcznej braci skautowej do większych należała polska, 650-osobowa reprezentacja wystawiona przez Związek Harcerstwa Polskiego z różnych drużyn, hufców i chorągwi.

jmk

Białowieski las naturalny

Odkrycia archeologiczne świadczą, że już 2000 lat temu na terenie Puszczy Białowieskiej powstały osady industrialne. Ich mieszkańcy produkowali żelazo z rud darniowych.

O tym najbardziej znanym polskim lesie opowiada mi mgr inż. Andrzej Antczak – główny specjalista ds. koordynacji działań w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska”, funkcjonującym w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Henryk Piekut

INŻYNIER

Spotkanie w Genewie

W Genewie 4-9 września 2011 r. odbyło się spotkanie World Engineers’ Convention 2011. Obejmowało ono sesje tematyczne i panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom energetyki, ochrony środowiska, transportu, urbanistyki. Równocześnie odbywały się posiedzenia plenarne i komisje dwóch organizacji inżynierskich: WFEO oraz FEANI.

Inżynier Kazimierz Szpotański

...osiągnięcie prawdziwej niepodległości poprzedzone być musi przez podniesienie całego narodu, a więc każdego Polaka, podniesienie cywilizacyjne i kulturalne, co możliwe jest jedynie przy równoczesnym zdobyciu mocnej pozycji gospodarczej w świecie. inż. Kazimierz Szpotański.

W środowisku twórców techniki jest kilka takich postaci, na których dokonania warto stale się powoływać i których losy oraz poglądy warto wspominać. Należy do nich - często na łamach PT przypominany – inż. Kazimierz Szpotański. Współtwórca rodzimego przemysłu elektrotechnicznego oraz współzałożyciel, były prezes i członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Janusz M. Kowalski

Kuźnia nowoczesna

Można by sądzić, że zawód kowala odszedł bezpowrotnie. Tymczasem w Sułkowicach niedaleko Krakowa funkcjonuje firma „Kuźnia”, która zatrudnia ok. 240 osób, z czego kowale stanowią niemały odsetek.

Henryk Piekut

I Warszawskie Dni Techniki

Celem I Warszawskich Dni Techniki była promocja osiągnięć naukowo-technicznych warszawskiego przemysłu, instytutów badawczych oraz stołecznych uczelni technicznych. Głównym adresatem Dni była młodzież.

Tradycja zobowiązuje

Inżynier elektryk automatyk Ryszard Kiewrel jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. O sobie mówi, że nie znosi stagnacji, a zawsze pasjonują go wyzwania techniczne. Żonaty - dwójka dzieci. Pracę zawodową rozpoczął w 1970 r. w Hucie „Ferrum” w Katowicach.

Na stażu pracuje w utrzymaniu ruchu elektrycznego na Wydziale Rur Wzdłużnie Spawanych, gdzie monitoruje pracę automatów spawalniczych i opiekuje się telewizją przemysłową. Żałuje, że nie został przydzielony do niedawno uruchomionego nowoczesnego wydziału Rur Spiralnie Spawanych, gdzie zainstalowano cyfrowo sterowaną linię technologiczną.

Henryk Piekut

GOSPODARKA

Prawo przeciwne drogom

Niejednokrotnie już zajmowaliśmy stanowisko w sprawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jej nieprzystawalności do polskich realiów gospodarczych (m.in. w „PT” 12-13/2011 „Inwestorze, nie bądź głupcem” oraz „Za wszelką cenę najniższą cenę”). Obecnie wracamy do tematu, publikując kolejny głos w tej kwestii.

Adam Zych

Falstart

Nieszczęsny przypadek jednego konsorcjum fatalnie zaważył na stosunkach gospodarczych z Chinami. Podczas, gdy większość państw Europy potęguje wysiłki by zdobyć ten kolosalny rynek, Polska się cofa. Świadomie odrzucamy dźwignię, która może poruszyć koniunkturę. Czy tak zostanie?Czy potrafimy robić interesy z Chinami?

jaz

Tory integracji

Umiędzynarodowienie zarządzania firmą transportu szynowego jest środkiem umożliwiającym utrzymywanie politycznej i administracyjnej zwartości państwa i UE.

Arkadiusz Kamczyk

BALTEXPO 2011

W gdańskiej Hali Olivia 6-8 września odbyły się XVI Międzynarodowe Targi Morskie – BALTEXPO 2011. Uroczystego otwarcia targów, uderzając w symboliczny okrętowy dzwon, dokonała Anna Wypych-Namiotko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w obecności m.in. Mieczysława Struka, marszałka woj. pomorskiego, Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, oraz Sławomira Majmana, prezesa Zarządu PAIiIZ. Na uroczystość przybyło m.in. wielu biznesmenów z branży morskiej, prezesów stoczni, portów, firm świadczących usługi morskie, urzędów morskich i uczelni Wybrzeża.

INFOTECHNOLOGIE

Tak, możemy!

Zanim hasło „Yes we can” spopularyzował prezydenta Barack Obama było ono sloganem firmy BULL. W latach 2005-10 promowało wiarę w kompetencje i możliwości pracowników jedynego niezależnego europejskiego producenta komputerów, który wygrał walkę o dalsze samodzielne istnienie w tak strategicznej dziedzinie przemysłu.

Hasło to nie jest bezpodstawne, o czym świadczy rozwój pełnego ciągu narzędzi do projektowania układów elektronicznych, powstałego na wewnętrzne potrzeby firmy, a także historia własnych, niestandardowych układów scalonych zrealizowanych przy jego stosowaniu, i użytych w produkcji własnościowych komputerów klasy „mainframe” przez ostatnie 30 lat.

Monika Obrębska

Jakie IQ ma twój telewizor?

Płaskie, duże ekrany, na których można pisać i rysować albo sterować nimi ręką, to dla mnie największe nowości 51. Międzynarodowych Targów Elektroniki Konsumpcyjnej IFA (Berlin, 2-7 września).

Większość wystawianych w Berlinie telewizorów, a byli chyba wszyscy znaczący producenci, w tym firmy mające w Polsce swoje zakłady, była oczywiście smart. Nie tylko bezprzewodowo łączą się z komputerem, co pozwala na wyświetlanie na dużym ekranie multimedialnych treści, ale – w tym samym celu - z innymi urządzeniami. To także dostęp do internetu i poza wejściem na dedykowane dla danego modelu strony (tzw. tv Hub) możliwość korzystania z pełnej przeglądarki, co powoli staje się standardem.

Jerzy Bojanowicz

WYNALAZCZYNI 2011

Katarzyna Połeć-Pawlak

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Kobiety dla Polski

Nasz temat tygodnia. Kształcenie towarem?

Recenzja PT. Kompendium z jednym ale

Niebo nad głową. Z kometą w Herkulesie

Było, minęło. Latarni ciepły blask

145 lat Przeglądu Technicznego. Politechnika a odrodzenie kraju

Filozofia pojęć technicznych (10). Sieć

Giełda wynalazków i projektów. Kolej na kolej

Wino dla inżyniera (78). Wino papieży i królów

Parlament 500 milionów. Europa bez granic? Kupuję on-line. Średnie Mazowsze

Złoty Inżynier 2011 – kandydaci: Przemysław Frask. Sławomir Sowa.

Wątpię, więc jestem. Albo. Albo…

Trybuna czytelników. Ekonomiczne aspekty klęsk żywiołowych