XXIV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

Od przeszłości do dziś

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Podwójna rzeczywistość

Zapis debaty redakcyjnej, która odbyła się w siedzibie FSNT-NOT w Warszawskim Domu Technika 12 kwietnia 2011 r. Wzięli w niej udział: Edward ARSENIUK, Stefan GÓRALCZYK, Włodzimierz HAUSNER, Leszek RAFALSKI, Antoni ŚWIĄTEK i Witold WIŚNIOWSKI. Redakcję reprezentowały Ewa Mańkiewicz-Cudny i Irena Fober.

Centrum Innowacji NOT: wczoraj, dziś, jutro

Centrum Innowacji NOT działa od 1 maja 2005 r. Jego powstanie jest wynikiem uchwały XXIII Kongresu Techników Polskich, który odbywał się pod hasłem „Technicy bliżej rynku”, oraz strategicznego celu FSNT-NOT, polegającego na wspieraniu innowacji, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo strukturą FSNT-NOT.

Kredyt technologiczny

Wypowiedź Włodzimierza HAUSNERA, dyrektora Centrum Innowacji NOT

Kolej w budowie, grunty do wzięcia

Z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzejem MASSELEM, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Przed nami szybkie koleje

Z prof. Jerzym KISILOWSKIM z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Nowa wizja Polityki energetycznej Polski

Z Andrzejem BORONIEM, sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, rozmawia Jerzy Bojanowicz.

Prywatnie w B + R

O roli resortu nauki w strategii kreowania nowoczesności i innowacyjności mówi Krzysztof GULDA, dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Włączamy innowacje

Andrzej Arendarski, prezes KIG

Jak się sprzedaje wynalazki

Jednostki badawczo-rozwojowe nieczęsto chwalą się przychodami pochodzącymi ze sprzedaży licencji i wdrożenia wynalazków, które pod ich dachem powstały. Główne powody są prawdopodobnie dwa. Funkcjonują jednostki, których pracownicy niewiele wymyślili, nie mają więc czego sprzedawać, ale są zapewne i tacy szefowie jbr-ów, którzy – chyba niesłusznie - obawiają się, że szczycenie się takimi przychodami może ograniczyć im statutowe dotacje.

Henryk Piekut

Polskie mity wynalazcze

Dostrzegając szczupłość naszego jednostkowego PKB na tle państw „starej” Unii musimy jednocześnie zauważyć, że niska produktywność w Polsce jest skutkiem „wtórności” naszego produktu na rynku międzynarodowym. Brak polskiej marki oznacza również brak nowych wyrobów wyróżniających się jakością i nowoczesnością. Te cechy może nadać innowacyjne podejście do produkcji.

Zygmunt Jazukiewicz

Politechnika Łódzka dla energetyki

Instytut Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym oraz Instytut Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej są przykładem efektywnego wykorzystania stosunkowo niewielkich zasobów ludzkich i postawienia na jakość badań z jednoczesnym włączeniem się w główny nurt rozwoju nowoczesnej energetyki.

dr hab. inż. Dorota Kozanecka, prof. Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik

Umiarkowany innowator

Zajmujmy odległe miejsca w publikowanych przez Komisję Europejską rankingach dotyczących przedsiębiorstw wydających najwięcej na badania i rozwój oraz najbardziej proinnowacyjnych krajów. Jest to efekt nie tylko mizernych nakładów na b+r, ale również braku sprzyjającej innowacyjności legislacji i podejścia samych przedsiębiorców.

Jerzy Bojanowicz

Formuła spójności

Bezpośrednie efekty udziału Polski w polityce spójności są łatwo dostrzegalne w postaci chociażby projektów infrastrukturalnych, których realizacja bez wsparcia Unii byłaby znacznie trudniejsza, jeśli w ogóle możliwa.

Andrzej Kalinowski

WYNALAZCZYNI 2011

Ewa Zygadło-Monikowska

 

INŻYNIER

Niekonwencjonalna ściana

Niegdyś określenie "ściana wschodnia" miało taki wydźwięk, jakby od tej "ściany" odbijał się postęp. W ostatnich latach Podlasie jest w wielu dziedzinach symbolem postępu. Twórcami tego niewątpliwego sukcesu są inżynierowie i technicy różnych specjalności.

Henryk Piekut

Polonia techniczna

W historii polskiej emigracji Stowarzyszenie lnżynierów i Techników Polskich ,,Polonia Technica” odgrywa rolę szczególną. Od chwili zarejestrowania 16 maja 1941 r. za główny cel działalności postawiło sobie ułatwianie adaptacji polskim inżynierom, których los rzucił do USA, do życia w nowych warunkach.

ZDROWIE

Piękne serce

Jest to historia pewnej czerwonej kropki, która dla projektanta tyle znaczy, co dla filmowca Oscar za reżyserię, o sercu, do którego sterownik można zapakować w walizkę, i o tym, po co inżynierowi absolwent Akademii Sztuk Pięknych.

Irena Fober

STAŁE POZYCJE

Było, minęło. Taśma, kaseta i... MP3

145 lat Przeglądu Technicznego: Przedwiośnie

Filozofia pojęć technicznych (4): Żyroskop

Giełda wynalazków i projektów. Ratunkowe eliksiry

Wino dla inżyniera (72): Korkowe i utlenione

Parlament 500 milionów. Lobbysta poznany. Szata odsłania tajemnice

Złoty Inżynier 2011 – kandydaci: Zbigniew Gołąbiewski, Andrzej Grzywacz

Wątpię, więc jestem. Obraz zapamiętany