Wszyscy lobbyści i wszystkie grupy interesu działające na terenie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej znajdą się w jednym, wspólnym rejestrze, informacje o kontaktach lobbystów z posłami będą zaś załączane do sprawozdań legislacyjnych.

Parlament ma nadzieję, że do wspólnego rejestru przyłączy się także Rada UE, ponieważ zdaniem posłów obowiązek wpisu do rejestru powinien dotyczyć wszystkich lobbystów. Dzięki wspólnemu rejestrowi uzyska się większą przejrzystość procesów decyzyjnych, wszystkie informacje można będzie znaleźć w jednym miejscu, łatwiej będzie można sprawdzić, jakie grupy interesu kontaktują się z instytucjami. Sami lobbyści też mogą skorzystać na nowej procedurze, ponieważ będą rejestrować się tylko raz. Parlament prowadzi rejestr lobbystów od 1996 r., natomiast KE od 2008 r. Wspólny rejestr powinien zostać udostępniony w internecie już w czerwcu br.

W rejestrze, zwanym teraz "rejestrem przejrzystości" ewidencjonowane będą różne organizacje – nie tylko podmioty gospodarcze, ale także ośrodki badawcze, organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne oraz osoby prywatne wpływające na decyzje podejmowane przez organa wspólnoty.

Mimo że wielu posłów spodziewało się obowiązkowej rejestracji lobbystów we wspólnym rejestrze, projekt przewiduje jedynie rejestrację dobrowolną. Parlament postanowił jednak zachęcić lobbystów do rejestracji w inny sposób: po prostu bez rejestracji nie otrzymają identyfikatora, który pozwala wejść do budynku Parlamentu.
Wszyscy objęci rejestrem lobbyści, którzy uzyskali zgodę na spotkanie z danym posłem, będą później rejestrowani w uzasadnieniu do sprawozdania legislacyjnego. Składane przez posłów oświadczenia do rejestru będą odnawiane co najmniej raz w roku oraz aktualizowane, gdy tylko pojawiają się zmiany. Posłowie poniosą całkowitą osobistą odpowiedzialność za przejrzystość swoich interesów finansowych.

Nowy mechanizm powinien zapewnić łatwiejszy dostęp do dodatkowych informacji, jak liczba osób, które uczestniczą we wszystkich działaniach związanych z rejestrem oraz suma pieniędzy ze środków UE, jaką otrzymywał zarejestrowany podmiot.

oprac. if