„Innowacyjni Ludzie – Innowacyjna Gospodarka” – pod takim hasłem 6-7 czerwca br. w warszawskim Centrum Nauki „Kopernik” wybitni przedsiębiorcy, naukowcy, politycy oraz eksperci będą się zastanawiać, jak skierować polską gospodarkę na bardziej innowacyjne tory. W tych dniach odbywa się II Kongres Innowacyjnej Gospodarki, zorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, pod honorowym patronatem prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

To już druga tego typu inicjatywa. Już kilka lata temu w naszych dokumentach programowych wyraźnie założyliśmy, że innowacyjność jest niezbędnym warunkiem sukcesu polskiej gospodarki. Na tym polu jednak wciąż jest wiele do zrobienia. Polska innowacyjność, przynajmniej z punktu widzenia rankingów, nie wygląda najlepiej. Niskie nakłady na badania i rozwój, mniejsza w porównaniu z innymi krajami liczba rejestrowanych patentów – to tylko niektóre z obiektywnych wskaźników potwierdzających nasze innowacyjne zapóźnienie.

Problemów hamujących rozwój innowacyjny gospodarki jest znacznie więcej. To nie tylko bariery prawne i finansowe, ale także mentalne, które m.in. nie pozwalają na korzystną dla rozwoju gospodarczego współpracę środowiska naukowego z biznesem. Jak to zmienić? Recepta nie jest prosta, dlatego do udziału w Kongresie zaprosiliśmy wielu gości reprezentujących różne środowiska. Głównym celem Kongresu jest połączenie wizji, projektów i doświadczeń naukowców, przedstawicieli administracji rządowej oraz praktyków biznesu w celu wypracowania rozwiązań, które pozwolą skierować polską gospodarkę na bardziej innowacyjne ścieżki.

W trakcie Kongresu przedstawione zostaną także wyniki „Raportu o innowacyjności polskiej gospodarki”, który został specjalnie przygotowany i opracowany na potrzeby Kongresu. Program dwudniowego Kongresu przewiduje kilka dyskusji panelowych, m.in.: „Metropolie ośrodkami innowacyjności”, „Młodzieży wychowanie”, „Co mogą wielcy – rola ‘okrętów flagowych’”, „Mały może więcej”, „Patenty drogą do innowacji?”, „Dokąd zmierza świat?” oraz „Innowacyjność w medycynie”. Na zakończenie Kongresu zostanie także przyjęty dokument zawierający postulaty dotyczące niezbędnych warunków transformacji polskiej gospodarki w kierunku innowacyjności. Dokument zostanie przekazany rządowi RP.

Istotnym punktem Kongresu będzie także wręczenie Nagród Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej „Innovatica 2011” za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w kilku kategoriach: innowacyjnej firmy/uczelni/organizacji, innowacyjnego produktu/usługi oraz osobistości wspierającej innowacyjność. Chcemy nagradzać firmy, które mogą stać się wzorem dla innych. Udział w Kongresie zapowiedzieli wybitni politycy, naukowcy, przedsiębiorcy i dziennikarze. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. Maria Siemionow – chirurg plastyczny, słynny astronom i astrofizyk, pracownik Pennsylvania State University – prof. Aleksander Wolszczan, Janusz Liberkowski – wynalazca, Ryszard Malinowski – Vice President, Intel Corporation. Będzie to doskonała okazja, aby podyskutować ze znamienitymi postaciami polskiej nauki, polityki i biznesu. Serdecznie zapraszam!

Andrzej Arendarski, prezes KIG