Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Recenzja

Nie ulega wątpliwości, że wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu książkę Konrada Jaskóły o wymownym tytule „Geneza sukcesu. Dynamiczne zarządzanie korporacjami przemysłowymi” powinien przeczytać każdy z menedżerów zarządzających dużymi korporacjami przemysłowymi. Jestem prawie pewien, że będzie ją chciał mieć niejeden szef firmy, a nawet samorządowiec z regionu Płocka, bo dla nich postać Konrada Jaskóły jest wręcz pomnikową. To człowiek, który z zatruwającego środowisko, przestarzałego przedsiębiorstwa uczynił jedną z najbardziej nowoczesnych firm naftowych w Europie, a jak to zrobił jest opisane w tej książce. Wdrożył najnowsze technologie i skorzystał z nietypowych rozwiązań finansowych, a gdy był bliski osiągnięcia założonego celu stał się człowiekiem … bezrobotnym.

Długo nim nie był, bo tak nietuzinkowego menedżera potrzebował – niegdyś flagowy eksporter usług budowlanych – Polimex Cekop. Z zatrudniającego 80 osób upadającego biura w ciągu kilku lat uczynił dającą pracę 14,5 osób firmę budownictwa przemysłowego i drogowego Polimex - Mostostal. Opisany w książce „sukces” dobiegł jednak końca zaraz po obronieniu przez autora na Politechnice Wrocławskiej pracy doktorskiej zatytułowanej „Zarządzanie dynamiczne przedsiębiorczością i innowacyjnością źródłem sukcesu korporacji przemysłowych”. To załamanie jest tak dramatyczne dla pracowników, a zwłaszcza dla akcjonariuszy spółki Polimex Mostostal, że zapewne nie będą „rwać się” do czytania książki, a uważam, że powinni z jej treścią się zapoznać. Chociażby dlatego, że w „posłowiu” dr inż. Konrad Jaskóła odsłania chore mechanizmy funkcjonujące w polskiej gospodarce i wskazuje winnych wyeliminowania z rynku prawie wszystkich polskich firm budujących drogi i autostrady w okresie …wielkiego boomu infrastrukturalnego. Uważny czytelnik być może dostrzeże i pewne błędy popełnione przez Konrada Jaskółę, jakich nie ustrzegł się ten – niewątpliwie – wybitny polski menedżer.

Henryk Piekut