Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Złoty Inżynier 2014 - kandydaci

Inż. ochrony środowiska, absolwent  Politechniki Warszawskiej, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN w Płocku. Menedżer, wcześniej naukowiec działający na rzecz ekologii. Działacz SITPCH, przewodniczący kilku rad nadzorczych spółek Grupy ORLEN.

Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz opracowanie zasad ochrony środowiska w Grupie Kapitałowej. 14 lat  był pracownikiem Politechniki Warszawskiej zajmując się badaniami naukowymi dot. ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, będącymi podstawą opinii i ekspertyz. Autor lub współautor wielu publikacji naukowych. W ramach prac związanych z uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych opiniował projekty dyrektyw unijnych dla EUROPIA i CONCAWE. Członek Kapituły Programu Responsible Care. Prezes Stowarzyszenia SITPChem oddział Płock. Członek Zarządu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

Zainicjowane przez dyr. Kamińskiego modernizacje umożliwiły przyznanie PKN ORLEN. m.in. tytułu Lidera Ekologii, jako najbardziej ekologicznej Grupie Kapitałowej. W ogólnoeuropejskim sondażu European Trusted Brands 2014 Koncern znalazł się w gronie wyróżnionych i uznanych przez konsumentów marek najbardziej godnych zaufania, a stacje paliw uhonorowano „Godłem Marki Najbardziej Przyjaznej Środowisku”. ORLEN otrzymał także „Europejską Nagrodę Ekologiczną” nadaną przez Narodową Radę Ekologiczną w konkursie Przyjaźni Środowisku.

Dr inż. Arkadiusz Kamiński jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii na kierunku Inżynieria Środowiska (2000 r.) oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe. Za osiągnięcia naukowe kilkukrotnie nagrodzony przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą dużych kompleksów instalacyjnych oraz energetycznych i ich wpływu na środowisko.

hp