Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Parlament 500 milionów

1 lipca Włochy przejęły sześciomiesięczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Podczas debaty w PE premier Włoch Matteo Renzi omówił priorytety włoskiego przewodnictwa Radzie. Najważniejsze sprawy, na których mają koncentrować się prace w najbliższym półroczu, to wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, migracja, polityka energetyczna i klimatyczna UE, jednolity rynek cyfrowy, polityka obronna oraz usługi finansowe.

W sumie ma być mniej zaciskania pasa, mniej rygoru finansowego i więcej rozwoju. Dlatego Włosi postulują radykalną zmianę polityki ekonomicznej Unii, która do tej pory hamowała wzrost gospodarczy. Elastyczność sprzyja przeprowadzeniu reform i zobowiązuje do zwiększenia inwestycji. Matteo Renzi podkreślił, że program prezydencji zostanie powiązany z prorozwojowymi reformami we Włoszech.

oprac. if