Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Parlament 500 milionów

Podczas pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego 8. kadencji w Strasburgu Martin Schulz (frakcja Socjalistów i Demokratów) został ponownie wybrany na stanowisko Przewodniczącego. Ten pięćdziesięcioośmioletni poseł z Niemiec będzie zajmował stanowisko przez dwa i pół roku, do stycznia 2017 r. Podczas pierwszej tury głosowania zdobył 409 głosów.

Jest to pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego przewodniczący, którego  posłowie wybrali na kolejną kadencję. W swoim wystąpieniu zaapelował, by posłowie pamiętali, że w Unii Europejskiej powinna być przestrzegana litera prawa, a nie prawo silniejszego. Unia powinna stanąć po stronie obywateli i odzyskać ich zaufanie. Szacunek do obywateli powinien nas prowadzić we wszystkim, co robimy. Pracujmy i bierzmy udział w konstruktywnych debatach!

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego, przewodniczący musi uzyskać bezwzględną liczbę głosów, czyli 50% i jeden głos. Głosy puste lub nieważne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wymaganej większości.
Podczas trzech głosowań wybrano również 14 wiceprzewodniczących PE. W ostatniej turze 284 głosami wybrany został Ryszard Czarnecki (PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy). Wiceprzewodniczący wchodzą w skład prezydium, które odpowiada za sprawy administracyjne, sprawy dotyczące pracowników oraz organizacji PE. Zastępują przewodniczącego w razie jego nieobecności, niemożności wykonywania obowiązków lub gdy chce on uczestniczyć w dyskusji.

PE wybrał też pięcioro kwestorów, którzy będą zajmować się sprawami administracyjnymi i finansowymi bezpośrednio dotyczącymi europosłów, np. udostępnianiem eurodeputowanym infrastruktury PE. Mają głos doradczy w Prezydium i mogą przedstawiać propozycje zmian dotyczących wszystkich uchwalanych przez Prezydium przepisów. Czworo kwestorów zostało wybranych w pierwszej turze głosowania (m.in. Bogusław Liberadzki, 443 głosy), a jeden – Karol Adam Karski – w drugiej turze (347 głosów). Kwestorzy sprawują funkcję przez 2,5 roku - tyle, ile trwa kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących PE.

Oprócz tego posłowie wybrali skład 22 komisji i podkomisji parlamentarnych. Zgodnie z regulaminem podział  miejsc pomiędzy grupy polityczne powinien, najwierniej jak jest to możliwe, odzwierciedlać kompozycję Parlamentu Europejskiego. Polscy europosłowie (PO-PSL), którzy zasiadają w największej w frakcji chadeckiej, zrezygnowali z kandydowania na stanowisko wiceprzewodniczącego PE, gdyż – jak pokazuje praktyka – ma ono mniejsze znaczenie. Będą za to kierować trzema ważnymi merytorycznymi komisjami parlamentarnymi, co daje im większy wpływ na prace parlamentu. Szefem Komisji przemysłu, badań i energii przez dwa i pół roku będzie Jerzy Buzek, w drugiej części kadencji zastąpi go Janusz Lewandowski. Komisją rolnictwa kierować będzie Czesław Siekierski z PSL, zaś na czele komisji spraw konstytucyjnych stanie Danuta Huebner. Z kolei Anna Fotyga (PiS) pokieruje podkomisją bezpieczeństwa i obrony.

Polacy będą także przewodniczyć dwóm delegacjom międzyparlamentarnym kontaktów – z Białorusią i Iranem. Starali się również o przewodnictwo w delegacji do kontaktów z Ukrainą, ale ostatecznie stanowisko to objęli Serbowie.

oprac, if