Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Gospodarka

Nieufnie podchodzę do książek, które w tytule sugerują, że dowiemy się z nich wszystkiego. Tymczasem treść anonsowanej publikacji nie potwierdza mojego,  programowego w tym względzie,
sceptycyzmu. Nie dlatego, że Bertrand Barre, wybitny specjalista z dziedziny energetyki jądrowej– jakby antycypując moje obawy – pisze w przedmowie o książce: każdy, czytając ją z uwagą, ma sposobność dowiedzieć się (prawie) wszystkiego o energetyce jądrowej.

Pragnę zwrócić uwagę na książkę z dwóch powodów: ważności i aktualności problematyki w związku z podjęciem przez rząd decyzji o rozwoju energetyki jądrowej, a także dlatego, iż publikacja, rzetelnie od strony merytorycznej przygotowana przez zespół, stanowi dobry i godny naśladowania wzorzec w dziedzinie upowszechniania wiedzy.
Energetyka jądrowa jest pokazana z punktu widzenia Francji, ale trudno uczynić z tego zarzut, skoro w tym kraju blisko 80% energii elektrycznej jest generowana w elektrowniach atomowych. Książka, mająca wcześniejsze francuskie i angielskie wydanie, jest uzupełniona komentarzem autorstwa prof. Andrzeja Strupczewskiego, którego kompetencja, co podkreślono we wstępie, jest gwarancją dodatkowych wyjaśnień. Wersję polską wzbogacono o informacje nt. fuzji termojądrowej, w której badaniach aktywnie uczestniczą m.in. naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmowej i Laserowej Mikrosyntezy oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

A na marginesie! Czyż nie miło przeczytać słowa pełne rewerencji: energia jądrowa narodziła się we Francji dzięki m.in. badaniom prowadzonym przez wielką damę z Polski, Marię Skłodowską-Curie.

mb

„Wszystko o energetyce jądrowej. Od atomu A do cyrkonu Zr”, praca zbiorowa, ss.192 (wersja papierowa i na CD). Wydawca wersji polskiej i tłumacz Marcin Rey.