Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Złoty Inżynier 2014 - kandydaci

Absolwent Wydziału Inżynierii Politechniki Warszawskiej, profesor w USA i w Polsce. Polski naukowiec pracujący od 1976 r. na uczelniach amerykańskich, ale utrzymujący bliski kontakt z polskimi politechnikami, co potwierdza tytuł profesorski wręczony przez Prezydenta RP oraz honorowe tytuły na dwóch uczelniach. Ceniony działacz polonijny. Od 2011 r. przewodniczy Radzie Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, organizacji, która koordynuje działalność polonijnych stowarzyszeń naukowo- technicznych w Nowym Jorku, Chicago, Kalifornii i Toronto. Współorganizator Sympozjum Polacy Razem i Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich.

Prof. dr inż. Andrzej S. Nowak wyjechał do USA w 1976 r., niedługo po uzyskaniu stopnia doktora. Obecnie jest dziekanem Wydziału Civil Engineering w Auburn University, w Alabamie. Wcześniej był profesorem na uniwersytetach w stanach: Nebraska, Michigan, Nowy Jork i w Waterloo.

Zasadniczą dziedziną naukową prof. Nowaka jest teoria niezawodności oraz jej zastosowanie w inżynierii lądowej. Jego zdaniem losowy charakter obciążeń i nośności konstrukcji budowlanych pociąga za sobą ryzyko ich awarii. Bardzo ważne jest więc ustalenie, jak mierzyć niezawodność, jaka niezawodność jest optymalna oraz jak realizować konstrukcje budowlane charakteryzujące się optymalną niezawodnością.

Prof. Nowak wniósł istotny wkład do opracowania amerykańskiej normy mostowej (AASHTO), a jego procedura kalibracji normy była zastosowana do wyznaczenia współczynników obciążeniowych i nośności. Także w głównej normie amerykańskiej (ACI 318) do projektowania konstrukcji żelbetowych przeprowadził kalibracje i obliczył współczynniki nośności. Opracował i wdrożył wiele metod badań polowych konstrukcji mostowych. Ze swoim zespołem wykonał pomiary ciężkich pojazdów w ruchu, mierząc obciążenia statyczne i dynamiczne. Jako pierwszy w USA opracował metodę obciążeń próbnych przy zastosowaniu ciężkich czołgów (ponad 60 t).

Prof. Andrzej S Nowak prowadzi także wykłady na uczelniach w Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Japonii. Wypromował 35 doktorantów, w tym 10 z Polski.

hp