Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Parlament 500 milionów

Serwis prasowy PE uruchomił nową stronę internetową, na której można znaleźć prognozy składu Parlamentu Europejskiego po wyborach. Przewidywania aktualizowane są w każdy czwartek, na
podstawie badań preferencji wyborczych w 28 krajach członkowskich. Liczba miejsc dla poszczególnych grup politycznych jest obliczana z uwzględnieniem krajowego prawa wyborczego, sposobu liczenia głosów, krajowego systemu głosowania oraz progów wyborczych. Nie jest to ankieta ani badanie oddające preferencje wyborcze, a jedynie spojrzenie na stan opinii publicznej przed wyborami.

oprac. if

Ostateczny kształt podziału miejsc w PE będzie znany na pierwszej sesji 1-3 lipca 2014 r.

Prognozy dostępne są pod adresem:
http://www.elections2014.eu/en/news-room/content/20140324STO39616/html/2014-European-elections-latest-projections-of-seats-in-the-Parliament