Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Felieton

Ogromne znaczenie tzw. dyrektywy usługowej (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym) wynika z faktu, że sektor usług wytwarza prawie dwie trzecie unijnego PKB i zatrudnia ponad 70% pracowników. Niemniej jednak podmioty gospodarcze, zwłaszcza z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wciąż napotykają duże trudności związane z załatwianiem codziennych kwestii administracyjnych we własnym kraju, nie mówiąc już o prowadzeniu działalności poza jego granicami. Dlatego dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie UE do uproszczenia procedur dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności usługowej. Oznacza to de facto likwidację zbędnych wymogów formalnych, jak np. konieczności składania oryginalnych dokumentów, tłumaczeń przysięgłych lub poświadczonych kopii.

Wyjściem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców jest postulat utworzenia pojedynczych punktów kontaktowych, dzięki którym możliwe stanie się zarówno uzyskanie wszystkich informacji na temat prowadzenia przedsiębiorstwa w kraju lub za granicą, jak również dopełnienie formalności administracyjnych dotyczących utworzenia przedsiębiorstwa czy świadczenia usług transgranicznych. Dotychczas punkty te znajdowały się w wybranych urzędach na terenie całego kraju. Obecnie dzięki Elektronicznemu Punktowi Kontaktowemu prawie wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie można załatwić od początku do końca przez internet w prosty i szybki sposób. System nie tylko wskaże odpowiednie procedury i akty prawne, ale również wyszuka „sytuacje życiowe”, np. jak otworzyć salon fryzjerski czy biuro podróży. Dzięki analogicznym punktom działającym w całej UE, równie łatwy dostęp do informacji oraz procedur administracyjnych możliwy będzie na wszystkich europejskich rynkach.

Pierwsze efekty już widać. Wedle raportu "Doing Business 2014", publikowanego co roku przez Bank Światowy, Polska awansowała na 45 pozycję wśród 189 badanych krajów, przede wszystkim wskutek poprawy w zakresie zakładania przedsiębiorstwa, a także uzyskiwania pozwolenia na budowę. Co więcej, nasz kraj został zdefiniowany jako przyjazne miejsce dla inwestorów w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej. To kolejny awans i najlepszy wynik Polski w historii rankingu. Mam nadzieję, że pełna elektronizacja Pojedynczego Punktu Kontaktowego zapewni Polsce kolejny awans.

Andrzej Arendarski, prezes KIG