Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Co pan na to inżynierze?

Niecodziennie rozpoczęły się zawody finałowe czterdziestej Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez FSNT-NOT.

Wszyscy ich uczestnicy wzięli udział w nadaniu tytułu Doctora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu. Prof. Radomski od 20 lat przewodniczy Komitetowi Głównemu OWT. Oczywiście Profesor tytuł ten otrzymał za dokonania naukowe. Jest wybitnym uczonym specjalizującym się w budownictwie i eksploatacji mostów, konstrukcjach betonowych i materiałach kompozytowych.

***

W zawodach finałowych XL OWT wzięło udział 55 zawodników z 38 szkół. Zostali zakwalifikowani spośród 8524 uczniów z 444 szkół ponadgimnazjalnych, którzy w październiku 2013 r. przystąpili do zawodów szkolnych. Po dwóch dniach zmagań Komitet Główny OWT wyłonił 14 laureatów i 14 finalistów (po 7 w każdej grupie tematycznej).

***

13 kwietnia podsumowanie XL OWT w poprowadził rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak. Wzięli w nim udział m.in.: senator RP Krzysztof Słoń, wiceminister MON Beata Oczkowicz, wiceprezes Urzędu Patentowego RP Sławomir Wachowicz oraz przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa i miasta Kielce. W uroczystości uczestniczyła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. FSNT-NOT na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej jest organizatorem Olimpiady. Prezes pogratulowała laureatom i opiekunom sukcesu, podziękowała gospodarzom i organizatorom. Z okazji jubileuszu 40-lecia OWT, odznaczyła jej pomysłodawcę, dr Zygmunta Kalisza, Złotą Honorową Odznaką NOT (fot.).


O laureatach XL OWT w kolejnych numerach.

jmk