Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - NASZ PATRONAT

Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji - Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia razem z Urzędem Marszałkowskim i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają 21-23 maja do Białegostoku na VI Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód.

Spotkanie jest okazją do rozszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych, energii, środowiska, nowych materiałów i procesów oraz współpracy regionalnej pomiędzy krajami UE a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią i Ukrainą w ramach Partnerstwa Wschodniego. Organizatorzy liczą też na udział partnerów z innych krajów, poszukujących możliwości współpracy w biznesie i badaniach innowacyjnych. Organizatorzy zapraszają instytucje otoczenia biznesu i sfery B+R, MŚP zainteresowane komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań, partnerów w międzynarodowych projektach badawczych, centra transferu technologii, klastry i parki technologiczne.

Podczas Forum odbędzie się sesja „Innowacje i nowe technologie w rozwoju Polski Wschodniej – Współpraca Nauki i Gospodarki” (podsumowanie wydatkowania funduszy unijnych w Polsce Wschodniej 2007-2013); sesja „Rozwój, wzrost i innowacje powstające przy wykorzystaniu narzędzi jakim są klastry”, warsztaty naukowo-techniczne; spotkania partnerskie (oferta komercjalizacji prezentowanych rozwiązań i współpracy w nowych projektach); wystawy oraz konkurs na szczególnie cenne oferty współpracy i prezentacje, przedstawione podczas sesji posterowych i warsztatów.

Patronem medialnym VI Międzynarodowego Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód jest Przegląd Techniczny.

Więcej informacji www.bestofeast.mwci.eu lub www.ipw.org.pl