Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Parlament 500 milionów

Budżet Parlamentu Europejskiego na 2013 r. zostanie „realnie” zamrożony. Oznacza to, że wzrośnie zaledwie o 1,9%, co jest równe stopie inflacji w Unii Europejskiej. Dodatkowo budżet zwiększy się o 8,5 mln euro, żeby pokryć wydatki związane z przybyciem do PE posłów z Chorwacji. W sumie wyniesie więc 1,76 mld euro.

W przyszłym roku zostaną zamrożone dodatki dla posłów, po raz kolejny zmniejszono zwrot kosztów podróży. Posłowie ponownie zagłosowali też za jedną siedzibą Parlamentu. Od dawna mówi się o znacznych oszczędnościach, gdyby parlamentarzyści mieli jedno miejsce pracy, zamiast trzech (dzisiaj jest to Bruksela, Strasburg i Luksemburg). Wezwano więc Radę Unii Europejskiej, żeby podjęła działania w celu ustanowienia jednej siedziby dla posłów i urzędników pracujących w PE. Posłowie są przekonani, że to oni powinni decydować o własnym miejscu pracy.

Ponieważ istnieje obawa, że niektóre partie ubiegające się o dofinansowanie z części budżetu przeznaczonej dla partii politycznych i fundacji nie zawsze przestrzegają podstawowych zasad wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka, posłowie chcą zyskać pewność, że Parlament Europejski nie będzie przyznawał żadnych pieniędzy partiom niedemokratycznym, które nie akceptują w pełni zasad leżących u podstaw Unii Europejskiej oraz Karty Praw Człowieka.

Oprac. if