Aktualna pozycja: Start
Artykuły Przeglądu Technicznego - Złoty Inżynier 2012 - kandydaci

Inżynier sanitarny z Muszyny w Małopolsce, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie. Od niemal 10 lat jest zastępcą burmistrza miasta i gminy Muszyna. Wspiera swoją techniczną wiedzą jednego z najlepszych i najbardziej znanych polskich samorządowców, laureata wielu nagród ogólnopolskich i regionalnych, mgr. Jana Golbę, który wcześniej był przez wiele lat burmistrzem Gminy Uzdrowiskowej Krynica Zdrój. Jako zastępca burmistrza odpowiada za inwestycje.

Mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk ukończył w 1983 r. Technikum Budowlane w Nowym Sączu, które ukierunkowało go na budownictwo sanitarne. Po szkole średniej trafił do prac w wykonawstwie budowlanym, następnie pracował przy budowie oczyszczalni ścieków, a pod koniec lat 90. był związany z jednym z krakowskich przedsiębiorstw wykonawczych kanalizujących jedną z dzielnic Krakowa. Po zdobyciu doświadczenia w wykonawstwie powrócił do rodzinnej Muszyny i oprócz robót budowlanych doradzał ówczesnemu dyrektorowi zespołu szkół Waldemarowi Serwińskiemu. A gdy ten został wybrany burmistrzem, Włodzimierzowi Tokarczykowi zaproponował stanowisko zastępcy. Podjęcie tej odpowiedzialnej funkcji zmobilizowało go do podjęcia studiów, które pozwoliły mu uporządkować wiedzę, którą miał wcześniej. Doświadczenie zdobyte w wykonawstwie inwestycji procentuje, gdy obecnie koncentruje się na przygotowaniach kolejnych inwestycji i innych sprawach formalnych.

Zmiana na stanowisku burmistrza (W. Serwiński zmarł) nie spowodowała zmiany na stanowisku zastępcy, bo Jan Golba zaproponował W. Tokarczykowi kontynuację pracy. Najwięcej satysfakcji ma z faktu wybudowania trzeciej – nowoczesnej oczyszczali ścieków, przyczynienia się do 95% kanalizacji gminy oraz wybudowania zespołu basenów na Zapopradziu, który przyciąga do Muszyny turystów. Największa inwestycja w gminie - obwodnica Muszyny za 18 mln zł - została jednak dopiero rozpoczęta.
hp